Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik: Parlamentný návrh o nových genomických technikách vnímam negatívne

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Genómové techniky: Poslanci podporili prechod na zelené hospodárstvo

• Pravidlá pre NGT rastliny, ktoré sa považujú za rovnocenné s konvenčnými rastlinami, sa zmierňujú
• NGT produkty si budú aj naďalej vyžadovať povinné označovanie
• Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotil potenciálne otázky bezpečnosti NGT

Parlament podporil jednoduchší postup pre NGT rastliny rovnocenné s konvenčnými a stanovil prísnejšie pravidlá pre ostatné, s cieľom posilniť udržateľnosť a odolnosť potravinového systému.

Parlament prijal svoju pozíciu na rokovania s členskými štátmi o návrhu Komisie o nových genómových technikách (NGT), ktoré menia genetický materiál organizmu, a to 307 hlasmi za, 263 proti a 41 sa zdržalo hlasovania.

Cieľom je zvýšiť udržateľnosť a zároveň odolnosť potravinového systému prostredníctvom vývoja vylepšených odrôd rastlín, ktoré sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a škodcom Tieto odrody rastlín by tiež mali poskytovať vyššie výnosy a vyžadovať si menej hnojív a pesticídov.

V súčasnosti všetky rastliny získané novými genómovými technikami – tzv. NGT rastliny – podliehajú rovnakým pravidlám ako geneticky modifikované organizmy (GMO). Poslanci podporili návrh na zavedenie dvoch rôznych kategórií a dvoch súborov pravidiel pre NGT rastliny. Na NGT rastliny, ktoré sa považujú za rovnocenné s konvenčnými rastlinami (NGT rastliny kategórie 1), by sa nevzťahovali požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Na všetky ostatné rastliny získané novými genómovými technikami (NGT rastliny kategórie 2) by sa vzťahovali prísnejšie pravidlá. Poslanci chcú zachovať povinné označovanie výrobkov z rastlín NGT 1 a NGT 2.

Poslanci sa vyslovili aj za to, aby boli v ekologickej poľnohospodárskej výrobe všetky NGT rastliny aj naďalej zakázané, pretože ich kompatibilita si vyžaduje ďalší výskum a tiež chcú, aby Komisia podala správu o tom, ako spotrebitelia a výrobcovia vnímajú nové techniky, a to sedem rokov po nadobudnutí ich účinnosti.

NGT rastliny kategórie 1

Pokiaľ ide o NGT rastliny kategórie 1, Parlament chce upraviť pravidlá o tom, aké veľké a početné zmeny sú potrebné na to, aby sa NGT rastlina mohla považovať za rovnocennú s konvenčnými rastlinami. V záujme transparentnosti bude potrebné vypracovať a sprístupniť zoznam všetkých NGT rastlín kategórie 1.

NGT rastliny kategórie 2

Právne predpisy EÚ týkajúce sa GMO patria medzi najprísnejšie na svete, a to aj pokiaľ ide o postupy schvaľovania. Poslanci súhlasili s tým, že na NGT rastliny kategórie 2 by sa mala naďalej vzťahovať väčšina právnych predpisov o GMO.

Viac..  Martin Hojsík: Umelá inteligancia dokáže nielen pomôcť, ale vie byť aj veľmi zlým pánom

S cieľom stimulovať používanie NGT rastlín kategórie 2 sa poslanci vyslovili za zrýchlenie postupu na posúdenie rizika v prípade tých rastlín, ktoré pravdepodobne prispejú k udržateľnejšiemu agropotravinovému systému. Zároveň zdôraznili, že sa musí dodržiavať tzv. zásada predbežnej opatrnosti.

Zákaz patentov na NGT rastliny

Europoslanci požadujú úplný zákaz patentov pre všetky NGT rastliny, všetok rastlinný materiál a jeho časti, ako aj na genetické informácie a procesné vlastnosti, ktoré obsahujú. Chcú tak zabrániť právnej neistote, zvýšeným nákladom a novým závislostiam pre poľnohospodárov a šľachtiteľov. Okrem toho má byť do júna 2025 predložená správa o vplyve patentov na prístup šľachtiteľov a poľnohospodárov k rôznorodému rastlinnému množiteľskému materiálu. Poslanci požadujú tiež predloženie legislatívneho návrhu na príslušnú aktualizáciu pravidiel EÚ týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Jessica Polfjärd (EPP, SE) po hlasovaní uviedla: „NGT rastliny sú kľúčom k zlepšeniu potravinovej bezpečnosti v Európe a k ekologizácii poľnohospodárskej výroby. Nové pravidlá pomôžu vyvinúť lepšie odrody rastlín, ktoré budú výnosnejšie, odolnejšie voči zmene klímy alebo si budú vyžadovať menej hnojív či pesticídov. Dúfam, že členské štáty čoskoro prijmú svoje stanovisko, aby sme mohli nové pravidlá prijať ešte pred európskymi voľbami a poskytnúť poľnohospodárom nástroje potrebné na prechod na zelené hospodárstvo.“

Ďalší postup

Parlament je pripravený začať s vládami členských štátov rokovania o konečnej podobe právneho predpisu.

Súvislosti

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhodnotil potenciálne bezpečnostné otázky NGT. Niekoľko NGT výrobkov je už na trhu alebo v procese sprístupnenia na trh mimo EÚ (napr. na Filipínach banány, ktoré nezhnednú a ktoré majú potenciál znížiť plytvanie potravinami a emisie CO2).

O red

Odporúčame pozrieť

Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Cieľom nového práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa …

Consent choices