Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať nových členov, uviedli poslanci v správe prijatej vo štvrtok. V správe prijatej vo štvrtok 305 hlasmi za, pričom 157 bolo proti a 71 sa zdržalo hlasovania, poslanci zdôrazňujú, že postupy prípravy na rozšírenie by sa mali uskutočňovať súbežne v EÚ aj v pristupujúcich krajinách.

Inštitucionálne reformy

Poslanci vyzývajú na silnejšiu ochranu právneho štátu a demokratických hodnôt EÚ pred zhoršovaním situácie v existujúcich aj budúcich členských štátoch, čím sa zabezpečí, že rozšírenie Úniu posilní.

Pokiaľ ide o európske inštitucionálne reformy, poslanci tvrdia, že EÚ by mala byť reformovaná tak, aby konala efektívnejšie, a to aj vo svojich rozhodovacích postupoch, v rámci ktorých by sa mala odkloniť od jednomyseľnosti. Poslanci zdôrazňujú, že využívanie mechanizmov flexibility, ako sú premosťovacie doložky, pred hĺbkovou reformou v súvislosti s možnou revíziou zmlúv EÚ by nemalo brániť konštruktívnym diskusiám o revíziách zmlúv. Mal by sa prehodnotiť aj výpočet prahových hodnôt hlasovania kvalifikovanou väčšinou s cieľom zlepšiť rovnováhu medzi väčšími a menšími štátmi a stanoviť vyššie prahové hodnoty pre najdôležitejšie rozhodnutia. Reformy pred rozšírením sa musia podľa poslancov zaoberať aj dôsledkami rozšírenia pre zloženie Parlamentu podľa.

Viacúrovňový prístup

Podľa poslancov by EÚ mala stanoviť konkrétne individuálne reformné ciele, plány a priebežné harmonogramy pre každú pristupujúcu krajinu bez zrýchlených alebo pevne stanovených termínov pre členstvo. Krajiny, ktoré dosiahli významný pokrok v reformách súvisiacich s EÚ, by mali byť schopné sa postupne začleniť do spoločných politík EÚ, ako je napríklad jednotný trh. Uvádzajú, že diferencovaná integrácia je súčasťou riešenia pre efektívnejšiu a lepšieintegrovanú rozšírenú EÚ, čo ale nemôže viesť k oslabeniu jej hodnôt.

Rozšírenie je pre EÚ veľkou finančnou výzvou, najmä pokiaľ ide o politiku súdržnosti a poľnohospodárstva, ako aj príležitosťou na reformu týchto politík, hovoria poslanci dodávajúc, že je potrebný riadne financovaný viacročný finančný rámec (VFR) a efektívnejší rozpočet EÚ.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca Petras Auštrevičius (Renew, LT) uviedol: „Rozšírenie EÚ je historickou príležitosťou na dosiahnutie jednotnej, bezpečnej a mierovej Európy. Je najvyšší čas pokročiť v prístupových rokovaniach s kandidátskymi krajinami. Odporúčame spoločný prístup, podľa ktorého rozširovanie a inštitucionálne a rozhodovacie reformy EÚ musia ísť ruka v ruke s cieľom posilniť EÚ a splniť sľub, ktorý dala kandidátskym krajinám.“

Spravodajca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) uviedol: „Politické posolstvo Európskeho parlamentu v tejto správe je jasné: na to, aby bolo možné rozšírenie, potrebujeme okrem dôležitých reforiem v kandidátskych krajinách aj inštitucionálne a finančné reformy na európskej úrovni, inak EÚ nebude pripravená prijať nových členov. Rozšírená EÚ s 35 alebo viacerými členskými štátmi nemôže fungovať podľa súčasných pravidiel určených pre 27 členských štátov. Ak chceme hovoriť o rozšírení vážne, musíme uznať, že sú potrebné európske reformy a že kreatívne riešenia, ako je diferencovaná integrácia, musia byť súčasťou inštitucionálnej štruktúry EÚ.“

Táto správa reaguje na očakávania občanov týkajúce sa návrhov 21 ods. 1 a 4, 25 ods. 1, 4; 38 ods. 4; a 39 ods. 1 ako to vyplýva zo záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

Viac..  Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Vítam, že ďalšie rozširovanie Únie – či už smerom na východ alebo na západný Balkán, je po rokoch opäť kľúčovou politickou prioritou. Je to veľká časť aj mojej europoslaneckej práce. Som hlboko presvedčený, že väčšia a silnejšia Únia je nevyhnutnosťou pre lepšiu bezpečnosť a rovnováhu proti agresívnemu ruskému režimu, a preto dobrou správou aj pre Slovensko. Na tento proces musíme byť dobre pripravení.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Politiku rozširovania EÚ podporujem, keďže vzájomné približovanie demokratických krajín prináša ekonomický rast pre občanov na obidvoch stranách. Súhlasím s tým, že vstup do EÚ má byť posudzovaný na základe plnenia kodanských kritérií a pokroku pri reformách. Nemyslím si, že na rozširovanie Únie je potrebný prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou na Rade v ďalších oblastiach. Reakcie Európskej únie na pandémiu Covid19 aj na útok na Ukrajinu ukázali, že Únia je akcieschopná aj pri súčasných pravidlách.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Rozšírenie Európskej únie je všeobecne považované za jeden z najväčších geopolitických úspechov a naše pristúpenie k EÚ pred 20 rokmi bolo v našom strategickom a bezpečnostnom záujme. Nemôžem však súhlasiť s jednostranným naratívom, ktorý predpokladá, že budúce rozširovanie môže byť úspešné len vtedy, ak ho bude sprevádzať zmena základných zmlúv a zrušenie práva veta v niektorých oblastiach. Európska únia si musí uvedomiť, že na riešenie súčasných výziev musí efektívnejšie robiť to, na čo má kompetencie namiesto mrhania energie na oblasti, v ktorých ich nemá. Predovšetkým však potrebuje politickú vôľu naďalej slúžiť našim občanom a chrániť naše záujmy.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Rozšírenie EÚ sa opäť dostalo na popredne miesto politického záujmu od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine. Touto správou poskytuje Európsky parlament politický impulz pre program rozširovania EÚ na nadchádzajúce roky. Zastávam názor, že posilnenie rozhodovacích a kontrolných práv Európskeho parlamentu a zásadná reforma politík a rozhodovania Únie, ako napríklad zrušenie jednomyseľného hlasovania v Rade či zjednodušený postup podľa článku 7. sú nevyhnutne predpoklady pre ďalšie rozšírenie EÚ.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Vítam rozširovanie Európskej únie pre krajiny, ktoré sú na to pripravené. Je v našom záujme nenechať tieto krajiny napospas Rusku, či iným nedemokratickým veľkým geopolitickým hráčom mimo Európy, ktorí však majú v Európe svoje záujmy. Na takéto rozširovanie potrebujú byť pripravení nie len samotní uchádzači, ale aj Európska únia po inštitucionálnej a finančnej stránke.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices