Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD/. PHOTO: © FB MB

M. Beňová: Potrebujeme vyčleniť dostatok zdrojov na obnovu verejných budov

Sektor budov má kľúčový potenciál pre napĺňanie európskych environmentálnych cieľov. V nadväznosti na dohodu o revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov dnes poslanci Európskeho parlamentu hlasujú o konkrétnych plánoch na znižovanie energetickej spotreby a emisií skleníkových plynov.

Nové pravidlá znamenajú pre krajiny aj povinnosť obnovovať väčšie množstvo budov s najhoršou hospodárnosťou. „Príkladom by mali ísť verejné budovy, na ktorých obnovu preto potrebujeme čo najskôr vyčleniť dostatok finančných zdrojov. Záujem je veľký a využiť na to môžeme napríklad prostriedky z fondov Európskej únie,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

V prípade rodinných domov má slovenský Plán obnovy a odolnosti v rámci samostatného komponentu vyčlenených viac ako pol miliardy eur určených na ich rekonštrukciu. „Vďaka neschopnosti minulých vlád, neprávnemu nastaveniu podmienok a ignorovaniu potrieb najzraniteľnejších skupín obyvateľstva sme však v situácii, že stanovený míľnik máme aktuálne splnený ani nie na jedno percento,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Investície do energetickej hospodárnosti budov sú pritom dôležité aj z hľadiska podpory ekonomiky a jej rastu. „Okrem iného totiž zabezpečia aj vytváranie kvalitných a udržateľných pracovných miest,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Musíme chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním na internete

Plénum Európskeho parlamentu bude na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia hlasovať o návrhu v súvislosti s predĺžením …

Consent choices