Značký archívu: obnova budov

M. Beňová: Potrebujeme vyčleniť dostatok zdrojov na obnovu verejných budov

Sektor budov má kľúčový potenciál pre napĺňanie európskych environmentálnych cieľov. V nadväznosti na dohodu o revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov dnes poslanci Európskeho parlamentu hlasujú o konkrétnych plánoch na znižovanie energetickej spotreby a emisií skleníkových plynov. Nové pravidlá znamenajú pre krajiny aj povinnosť obnovovať väčšie množstvo budov s najhoršou hospodárnosťou. …

Viac ... »

Martin Hojsík: Obnovou budov je možné ušetriť viac ako 70 percent ich spotreby energie na vykurovanie

hojsik

Podpora zelených projektov znižuje ekologický dlh. Uviedlo to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s tým, že v stredu boli vyčerpané všetky zdroje, ktoré zemeguľa dokáže obnoviť za jeden rok. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva. Podpora zelených projektov pomáha tiež ľuďom znížiť účty za …

Viac ... »

Rezort dopravy zjednodušuje podmienky výzvy na obnovu budov, vychádza v ústrety žiadateľom

bratislava

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov ma výrazne upravené podmienky, ktoré pozitívne prispievajú k zjednodušeniu samotných žiadostí ako aj ich následných kontrol. „Chceme, aby sa do výzvy mohli zapojiť aj väčšie budovy, respektíve také, kde je obnova finančne náročnejšia. Preto sme navýšili maximálnu výšku …

Viac ... »
Consent choices