digitalizacia, online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament prijal stanovisko k zásadnej reforme Colného kódexu EÚ

Prepracovanie reformy Colného kódexu EÚ by zmenilo spôsob, akým colné orgány fungujú, spolupracujú s obchodníkmi a spravujú tovar, ktorý si ľudia objednávajú online.

Colný kódex EÚ potrebuje dôkladné prepracovanie z dôvodu exponenciálneho rastu elektronického obchodu a mnohých nových noriem pre produkty, zákazy, povinnosti a sankcie, ktoré EÚ zaviedla v posledných rokoch. Reforma zavádza nové nástroje a jednoduchšie procesy, ktoré colným orgánom pomôžu efektívnejšie pracovať a zamerať sa na kontrolu najrizikovejšieho tovaru, zásielok a obchodníkov.

Nový prístup k elektronickému obchodu

Spotrebitelia si cez internet objednávajú čoraz viac tovaru z tretích krajín. Tento tovar nemusí nevyhnutne spĺňať bezpečnostné, environmentálne či právne normy EÚ. Okrem toho je približne 65 % balíkov vstupujúcich do EÚ zámerne podhodnotených, čo vedie k značnej strate príjmov.

Nové nariadenie kladie väčšiu zodpovednosť na webové platformy, ktoré by boli povinné do jedného dňa predložiť colným orgánom EÚ informácie o zakúpenom tovare, ktorý sa odošle do EÚ. To vedie k lepšiemu prehľadu o prichádzajúcich zásielkach a colným orgánom umožňuje zamerať svoje kontroly na tovar a obchodníkov, ktorí nemusia spĺňať normy EÚ.

Jednoduchšie postupy pre dôveryhodných partnerov

Spoločnosti a obchodníci, ktorí súhlasia s prísnymi predbežnými previerkami a kontrolami, by neskôr získali viac slobody pri jednaní s colnými úradmi. Najdôveryhodnejšie spoločnosti by získali štatút dôveryhodného obchodníka a mohli by potom fungovať s minimálnymi kontrolami a papierovaním. To by zase umožnilo colným úradníkom zamerať sa namiesto toho na rizikovejšie podniky a zásielky.

Nové digitálne riešenia

Reforma zavádza novú IT platformu s názvom EU DataHub ako hlavný pracovný nástroj pre všetky európske colné orgány. Podniky by ľahšie komunikovali s úradmi a poskytovali im informácie. Colné orgány by boli schopné presnejšie analyzovať údaje, a to aj s pomocou AI, čo by im pomohlo kontrolovať podozrivé nezrovnalosti, potenciálne daňové podvody a riziká súvisiace napríklad s určitými spoločnosťami alebo tovarom.

Viac..  EÚ online platformám: Eliminujte dezinformácie o voľbách, inak riskujete postihy

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Deirdre Clune (EPP, IE) uviedla: „Existuje kritická potreba zrevidovaného colného systému EÚ. Musí nielen zaručiť bezpečnosť a súlad tovaru vstupujúceho do EÚ s jej pravidlami, ale musí tiež maximálne efektívne fungovať pre podniky pôsobiace v rámci jednotného trhu. Navrhované centrum colných údajov je dôležitým krokom vpred a jeho rýchla implementácia spolu s ďalšími kľúčovými reformami je nevyhnutná na riešenie rastúcich výziev.“

Ďalší postup

Pozícia Parlamentu v prvom čítaní bola prijatá 486 hlasmi za, 19 bolo proti a 97 sa zdržalo hlasovania. Po európskych voľbách, ktoré sa budú konať 6. až 9. júna, sa bude ďalšími krokmi zaoberať nový Parlament.

Súvislosti

Komisia predložila návrh reformy Colného kódexu EÚ v máji 2023. Balík obsahuje tri samostatné právne akty: hlavné nariadenie, ktorým sa ustanovuje Colný kódex EÚ a Colný úrad EÚ, nariadenie Rady o zjednodušenom colnom zaobchádzaní pri predaji na diaľku a odstránenie prahu oslobodenia od cla a smernica Rady o osobitnom režime pre predaj tovaru dovážaného z tretích krajín na diaľku a DPH pri dovoze. V prvom prípade je Parlament spoluzákonodarcom.

Prijatím svojej pozície Parlament reaguje na očakávania občanov, aby EÚ znížila byrokraciu, bojovala proti falšovaniu a nekalej hospodárskej súťaži a skonsolidovala jednotný trh, ako je vyjadrené v návrhoch 12 ods. 17, 12 ods.18 a 12 ods. 20 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Consent choices