Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: FB IŠ

Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Európska únia chystá revíziu rámcovej smernice o odpade so zameraním na textilný a potravinársky sektor. V členských štátoch Európskej únie sa každoročne zlikvidujú milióny ton textílií a tiež potravín braných ako odpad. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je potrebné zastaviť negatívny trend zväčšovania odpadu z potravín a textílií a významným spôsobom začať podporovať obehové hospodárstvo.

„Plytvanie zdrojmi, ktoré následne likvidujeme ako odpad, nemá dopad len na financie, ale aj na životné prostredie a z morálneho hľadiska je neetické nie len voči planéte, ale aj voči ľuďom z tretích krajín často sužovaných hladom, či nedostatkom základného tovaru nevyhnutného pre život. Členské štáty EÚ musia efektívnejšie triediť textílie vhodné na opätovné využitie a zvyšok recyklovať v súlade s pravidlami odpadového hospodárstva. Čo sa týka plytvania potravinami, je potrebné upraviť vnútroštátne programy na predchádzanie plytvania, pričom je potrebné využívať spoločné európske know how a príklady dobrej praxe v tejto problematike,“ hovorí Ivan Štefanec pôsobiaci vo Výbore Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Viac..  Európsky parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy

O mam

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) odsúdil atentát na …

Consent choices