Jozef Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: redakcia/red.

Jozef Mihál podrobne o norme Euro 7: Čo to bude znamenať pre automobilky a pre ľudí

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Euro 7: Parlament prijme opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy

• Cestné vozidlá zostanú dlhšie čistejšie, čím sa zlepší kvalita vzduchu
• Nižšie limity emisií výfukových plynov pre autobusy a nákladné autá
• Nové opatrenia na obmedzenie emisií častíc z pneumatík a bŕzd a na zvýšenie životnosti batérie
• Environmentálny pas vozidla, ktorý obsahuje informácie o environmentálnych vlastnostiach

Poslanci dali zelenú novým pravidlám EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov.

297 hlasmi za, 190 proti a 37 sa zdržalo hlasovania, Parlament prijal dohodu dosiahnutú s Radou o nariadení Euro 7 (typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel). Vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej životnosti.

Zníženie emisií, zvýšenie životnosti batérie

Pre osobné automobily a dodávky budú zachované súčasné testovacie podmienky Euro 6 a emisné limity výfukových plynov. Pre autobusy a nákladné autá budú platiť prísnejšie limity pre výfukové emisie merané v laboratóriách a v reálnych jazdných podmienkach pri zachovaní súčasných testovacích podmienok Euro VI.

Po prvýkrát budú normy EÚ zahŕňať limity emisií brzdných častíc (PM10) pre osobné automobily a dodávky a minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérie v elektrických a hybridných automobiloch.

Lepšia informovanosť spotrebiteľov

Pre každé vozidlo bude k dispozícii environmentálny pas vozidla, ktorý bude obsahovať informácie o jeho environmentálnych vlastnostiach v čase registrácie (ako sú limity emisií znečisťujúcich látok, emisie CO2, spotreba paliva a elektrickej energie, elektrický dojazd, životnosť batérie). Používatelia vozidiel budú mať tiež prístup k aktuálnym informáciám o spotrebe paliva, stave batérie, emisiách znečisťujúcich látok a ďalším relevantným informáciám generovaným palubnými systémami a monitormi. Pred vstupom do platnosti musí dohodu formálne schváliť aj Rada.

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Súvislosti

Komisia 10. novembra 2022 navrhla prísnejšie normy pre emisie látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacím motorom bez ohľadu na použité palivo. Súčasné emisné limity platia pre osobné vozidlá a dodávky (Euro 6) a pre autobusy, nákladné autá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro VI).

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, že bude podporovať nákup elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú štandardy dobrej životnosti batérií, podporí zavádzanie digitálnej a elektrickej infraštruktúry a zníži energetickú závislosť EÚ od zahraničných subjektov, ako je vyjadrené v návrhoch 4 ods. 3, 4 ods. 6, 18 ods. 2 a 31 ods. 3 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy • Nové pravidlá na nápravu falošnej samostatnej …

Consent choices