Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik: Ak sa žena rozhodne podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, musí dostať vysokokvalifikovanú zdravotnú starostlivosť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

• Právo na umelé prerušenie tehotenstva predstavuje základné právo
• Členské štáty musia plne dekriminalizovať potraty
• Pozastavenie financovania EÚ pre skupiny proti možnosti výberu
• Sexuálna a vzťahová výchova by mala byť dostupná pre všetkých

Poslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a právo na bezpečné a legálne prerušenie tehotenstva.

Podľa uznesenia prijatého 336 hlasmi za, 163 proti a 39 sa zdržalo hlasovania, chcú poslanci Európskeho parlamentu zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ, pričom túto požiadavku už vyslovili niekoľkokrát. Poslanci odsudzujú spiatočníctvo v oblasti práv žien a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRHR) a rodovej rovnosti, ku ktorým dochádza na celom svete vrátane členských štátov EÚ.

Chcú, aby sa článok 3 Charty zmenil a doplnil tak, aby „každý mal právo na telesnú autonómiu, na slobodný, informovaný, úplný a univerzálny prístup k SRHR a ku všetkým súvisiacim zdravotníckym službám bez diskriminácie, vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému prerušeniu tehotenstva“.

Text vyzýva členské štáty, aby plne dekriminalizovali interrupcie v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 a aby odstránili prekážky brániace interrupciám a bojovali proti nim, a vyzýva Poľsko a Maltu, aby zrušili svoje zákony a iné opatrenia, ktoré ich zakazujú a obmedzujú. Poslanci odsudzujú skutočnosť, že v niektorých členských štátoch je interrupcia odopieraná praktickými lekármi a v niektorých prípadoch aj celými zdravotníckymi zariadeniami na základe doložky o svedomí, často v situáciách, keď akékoľvek oneskorenie ohrozí život alebo zdravie pacienta.

Vzdelávanie a kvalitná starostlivosť

Metódy a postupy pri umelom prerušení tehotenstva by mali byť povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny, hovorí Parlament. Členské štáty by mali zabezpečiť prístup k celej škále služieb SRHR vrátane komplexnej a veku primeranej sexuálnej a vzťahovej výchove. Mali by sa sprístupniť dostupné, bezpečné a bezplatné antikoncepčné metódy a zásoby a poradenstvo pri plánovaní rodičovstva, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť osloveniu zraniteľných skupín. Poslanci tvrdia, že ženy z chudobných pomerom sú neprimerane zasiahnuté právnymi, finančnými, sociálnymi a praktickými prekážkami a obmedzeniami pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a vyzývajú členské štáty, aby tieto prekážky odstránili.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Rešpekt a úcta

Zastavenie financovania EÚ pre skupiny proti voľbe

Poslanci sa obávajú výrazného nárastu financovania skupín, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a možnostiam voľby na celom svete vrátane EÚ. Vyzývajú Komisiu, aby zabezpečila, že organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a právam žien vrátane reprodukčných práv, nebudú dostávať finančné prostriedky EÚ. Členské štáty a miestne samosprávy musia zvýšiť svoje výdavky na programy a podporu pre zdravotnú starostlivosť a služby plánovaného rodičovstva.

Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá zakotvila právo na interrupciu do svojej ústavy 4. marca 2024. Zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod národné právomoci. Zmena Charty základných práv EÚ tak, aby zahŕňala umelé prerušenie tehotenstva, by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Parlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ • Aktualizované environmentálne „podmienenosti“ sa už môžu použiť …

Consent choices