Právo na opravu, opravár. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Cieľom nového práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa oprava výrobkov stala jednoduchšou a lacnejšou alternatívou.

Europarlament v utorok prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov, a to 584 hlasmi za, 3 proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Podľa nových pravidiel musia výrobcovia opraviť tovar a viesť spotrebiteľov k tomu, aby prostredníctvom opravy predĺžili životnosť výrobku.

Povinnosť opravy

Nová legislatíva ukladá výrobcom povinnosť zabezpečiť cenovo dostupné opravárenské služby v rozumnej lehote, ako aj informovať spotrebiteľov o práve na opravu. Na opravený tovar v záruke sa bude vzťahovať dodatočné predĺženie zákonnej záruky o jeden rok. Cieľom tohto opatrenia je motivovať spotrebiteľov, aby si namiesto výmeny výrobku zvolili jeho opravu.

Výrobca je aj po uplynutí zákonnej záruky povinný opraviť bežné domáce spotrebiče, ktoré je podľa práva EÚ možné opraviť, ako sú práčky, vysávače či dokonca aj smartfóny. Zoznam týchto výrobkov môže byť postupne rozšírený. Spotrebitelia budú mať takisto možnosť požičať si náhradný spotrebič, kým je ten ich v oprave. Ak oprava nie je možná, môžu si vybrať repasovaný spotrebič.

Informácie o podmienkach opravy a opravárenských službách

Európsky informačný formulár, v ktorom sa uvedie druh poruchy, cena a dĺžka opravy, pomôže spotrebiteľom vyhodnotiť a porovnať opravárenské služby. Celkový postup opravy navyše uľahčí osobitná európska online platforma so sekciami pre jednotlivé členské štáty. Vďaka nej si spotrebitelia budú môcť jednoducho vyhľadať miestnu opravovňu, predajcov repasovaných výrobkov, nákupcov chybných komponentov alebo komunitné opravárenské iniciatívy ako napríklad opravárenské kaviarne, kde sa opráv zhostia zruční spoluobčania.

Oživenie trhu opráv

Cieľom nových pravidiel je posilniť trh opráv v EÚ a znížiť spotrebiteľom náklady na opravy. Výrobcovia budú musieť zabezpečiť náhradné diely a nástroje za rozumnú cenu. Nebudú môcť uplatňovať zmluvné doložky ani hardvérové či softvérové praktiky, ktoré by bránili oprave. Predovšetkým nesmú robiť obštrukcie pri používaní náhradných dielov z druhej ruky alebo z 3D tlače od nezávislých opravovní. Takisto nesmú odmietnuť opravu výrobku výlučne z ekonomických dôvodov alebo preto, že už bol raz opravený inde.

Podpora cenovo dostupných opráv

Každý členský štát bude musieť zaviesť aspoň jedno opatrenie na podporu opráv a zlepšenie ich cenovej dostupnosti. Môže poskytovať poukazy a financie, viesť informačné kampane, ponúkať kurzy opráv alebo podporovať komunitné opravárenské priestory.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca René Repasi (S&D, DE) uviedol: „Právo spotrebiteľov na opravu produktov sa teraz stane realitou. Oprava namiesto nákupu nových, drahých predmetov bude jednoduchšia a lacnejšia. Je to významný úspech Parlamentu a jeho záväzku posilniť postavenie spotrebiteľov v boji proti zmene klímy. Nová legislatíva predlžuje zákonné záruky o 12 mesiacov pri výbere opravy, umožňuje lepší prístup k náhradným dielom a zabezpečuje jednoduchšiu, lacnejšiu a rýchlejšiu opravu.“

Ďalší postup

Keď smernicu formálne schváli Rada a uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ, členské štáty budú mať 24 mesiacov na prenesenie nových pravidiel do vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Predčasná likvidácia spotrebného tovaru podľa Európskej komisie vyprodukuje 261 miliónov ton emisií ekvivalentných CO2, spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov a vyprodukuje 35 miliónov ton odpadu v EÚ každý rok. Spotrebitelia prichádzajú o približne 12 miliárd EUR ročne aj výmenou tovaru namiesto jeho opravy. Okrem toho sa očakáva, že nové pravidlá prinesú v rámci EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.

Smernica dopĺňa legislatívu EÚ v oblasti ekodizajnu posilňovania postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie.

Konferencia o budúcnosti Európy

Legislatíva priamo reaguje na požiadavky občanov vyjadrené v rámci návrhov predložených Konferencii o budúcnosti Európy. Konkrétnejšie ide o návrhy 5 ods. 6, ods.7, ods. 10 a 11 ods. 2 o udržateľnej spotrebe, udržateľnom raste a inováciách – spustenie „opravnej“ platformy; zavedenie opatrení na podporu práva na opravu a prístup k náhradným dielom; prijatie opatrení EÚ s cieľom motivovať spotrebiteľov, aby používali výrobky dlhšie; a riešenie plánovaného zastarávania a zabezpečenie práva na opravu.

Viac..  ECB sa pripravuje na júnové zníženie sadzieb, ukazuje zápisnica

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Vítam európske opatrenia, ktoré prinesú priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľky a spotrebiteľov. Možnosť dať si opraviť pokazený tovar aj po uplynutí záruky, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, ušetrí peniaze aj ľuďom na Slovensku. Zároveň je to cesta k väčšej udržateľnosti.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „V súčasnosti produkujeme obrovské množstvo odpadu, ktorý je často ťažko recyklovateľný. Ak by sme zvýšili množstvo produktov, ktoré sú vhodné na opravu, na skládkach by skončilo oveľa menej odpadu. Zároveň by to spotrebiteľom ušetrilo nepredvídateľné výdavky za nové produkty vždy, keď sa im tie staré pokazia. Preto veľmi vítam, že spotrebitelia budú mať s novými pravidlami garantovanú dlhšiu životnosť produktov, a teda aj širšiu záruku ako v súčasnosti. No najmä, tento šetrnejší prístup dlhujeme našej planéte. A v neposlednom rade to pomôže aj malý podnikateľom. Opravovne totiž nie sú nutne nadnárodné firmy, a teda možnosť opravovať podporuje aj malých a rodinných podnikateľov. Tak ako pri mnohých iných veciach, aj tu platí, že čo je dobré pre našu planétu, je dobré aj pre naše peňaženky.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Po novom bude ľahšie využitie neoriginálnych dielov pri opravách, to môže zákazníkom pomôcť. Naopak, nesúhlasím s návrhom zriadiť štátny web na vyhľadávanie opravárov. Každý si predsa vie „vygoogliť“ opravára vo svojom okolí. Predpokladám, že to dopadne ako slovenský “ štátny Waze“. Peniaze sa minuli, nikto ho nepoužíval, tak web vypli. Nesúhlasím tiež so zásahmi regulátorov do cenotvorby. O nekalých praktikách by mali rozhodovať buď protimonopolný úrad alebo súdy, nie detailná regulácia. Pozor aj na to, či riešime reálny problém – či množstvo odpadu nevyplýva z toho, že ľudia nakupujú nové veci nie kvôli tomu, že sa im staré pokazili, ale preto, že už nie sú v móde. Ako je to napríklad pri textile.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Plne podporujem myšlienku posilniť právo zákazníkov na opravu, pretože pomáha ľuďom opraviť ich spotrebiče a elektroniku namiesto toho, aby ich vyhodili. Tento zákon uľahčuje a zlacňuje opravu položiek, čo šetrí peniaze a znižuje množstvo odpadu. Zabezpečuje dostupnosť náhradných dielov a zabraňuje výrobcom blokovať opravy. Myslím si, že je to veľký krok smerom k pomoci nášmu životnému prostrediu a opätovnému posilneniu práv spotrebiteľov.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „V Európskej únii vznikne ročne až 35 miliónov ton odpadu z tovarov, ktoré by sa dali opraviť. Vítam preto akúkoľvek zmenu, ktorá spotrebiteľom prináša možnosť ľahšej opravy tovaru, keďže neopravené, ešte použiteľné veci stoja spotrebiteľov, čiže nás všetkých, zhruba 12 miliárd eur ročne. Ak má byť obehové hospodárstvo naozaj atraktívne, potrebujeme posilniť všetky jeho zložky, od dostupnosti náhradných dielov až po pozitívne namotivovaného spotrebiteľa zvoliť si možnosť opravy online či offline.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Považujem to za významný krok k posilneniu práv spotrebiteľov v Európskej únii, ktorý navyše dáva ekonomický aj environmentálny zmysel. Ekonomický, lebo bude jednoduchšie získať náhradné diely a tovary opraviť, čím sa vyhneme potrebe kupovať nové a drahšie výrobky. Z environmentálneho hľadiska obmedzíme plytvanie vzácnymi surovinami a posilníme princípy obehového hospodárstva.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Bilčík naznačil, prečo nebude kandidovať. Zhodnotil jeho najväčšie úspechy

Presne 8. júna si budeme na Slovensku voliť nových zástupcov. Okrem noviniek bilancujeme nad tým, …

Consent choices