Výrobné ceny v eurozóne aj EÚ v marci klesli

Výrobné ceny v eurozóne aj celej Európskej únii (EÚ) v marci 2024 klesli. Prispelo k tomu najmä zníženie cien energií. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Podľa prvého odhadu Eurostatu sa index výrobných cien v marci 2024 znížil v eurozóne o 0,4 % a v EÚ o 0,5 % v porovnaní s februárom, keď medzimesačne klesol v eurozóne o 1,1 % a v EÚ o 1 %. V medziročnom porovnaní sa výrobné ceny v marci 2024 znížili o 7,8 % v eurozóne a o 7,6 % v EÚ.

Eurostat ďalej uviedol, že v eurozóne sa v marci v porovnaní s februárom 2024 znížili ceny energií o 1,8 %, zatiaľ čo ceny polotovarov, kapitálových tovarov a tovarov dlhodobej spotreby vzrástli zhodne o 0,1 % a tovarov krátkodobej spotreby o 0,4 %. Ceny v priemysle eurozóny bez energií sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,2 %.

V EÚ v marci medzimesačne klesli len ceny energií, a to o 2 %. Na druhej strane vzrástli ceny polotovarov (0,2 %), kapitálových tovarov (0,1 %), tovarov dlhodobej spotreby (0,2 %) a tovarov krátkodobej spotreby (0,4 %). Ceny v priemysle EÚ bez energií stúpli o 0,2 %. Spomedzi členských štátov, ktoré Eurostatu dodali údaje za marec, najstrmší medzimesačný pokles cien v priemysle zaznamenali Bulharsko (-3,4 %), Dánsko a Grécko (zhodne -2,3 %) a Španielsko (-2,2 %). Najväčší nárast mali v Írsku a vo Švédsku (v oboch o 0,9 %), ako aj v Nemecku a Chorvátsku (zhodne o 0,2 %).

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

V medziročnom porovnaní v marci 2024 klesli v eurozóne ceny v energetike (20 %) a ceny polotovarov (4,8 %), ale zvýšili sa ceny kapitálových tovarov (o 1,9 %), tovarov dlhodobej spotreby (1 %) a tovarov krátkodobej spotreby (0,9 %). Ceny v priemysle bez energií pritom klesli o 1,3 %.

V EÚ ceny priemyselných výrobcov v marci 2024 klesli medziročne v prípade energií (18,6 %) a polotovarov (5 %) a vzrástli pri kapitálových tovaroch (1,8 %), tovaroch dlhodobej spotreby (0,3 %) aj krátkodobej spotreby (0,6 %). Ceny v priemysle bez energií klesli o 1,5 %. Spomedzi členských štátov EÚ sa v marci 2024 medziročne najviac znížili ceny priemyselných výrobcov na Slovensku (-24,6 %), v Írsku (-19,8 %) a Belgicku (-13,4 %). Nárast bol zaznamenaný v Luxembursku (16,5 %) a na Malte (0,7 %).

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v marci vzrástol

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny sa v marci zvýšil o 7 miliárd eur, keď …

Consent choices