Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

V súvislosti s nadchádzajúcim Medzinárodným dňom detí europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) zaprial všetkým deťom a ich rodičom predovšetkým bezpečné prostredie v ktorom sa pohybujú, vrátane online priestoru. Ivan Štefanec pôsobí ako digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast a jednou z jeho hlavných tém je práve ochrana detí na internete, ktorej sa dlhodobo venuje.

„Najmenej jedno z piatich detí sa v detstve stalo obeťou určitej formy sexuálneho násilia. Priemerne sa každé tretie dieťa stretlo v online priestore so žiadosťou so sexuálnym podtextom. Napriek tomu, že sexuálne zneužívanie detí je v celej EÚ trestným činom, ešte stále nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu detí pred tým, aby sa stali obeťami sexuálneho vykorisťovania. Okrem sexuálneho zneužívania detí sa v online priestore stretávame čoraz viac aj s kyberšikanou. Aj kyberšikana detí musí byť trestným činom v každej krajine Európskej únie. Ideálnou ochranou detí v online prostredí je však prevencia, ktorá zabráni dostať sa dieťaťu do kontaktu s agresívnym, či sexuálne ladeným správaním iných osôb. Páchatelia si musia byť vedomí, akým trestnoprávnym následkom čelia, vrátane odhalenia ich identity nie len v internetovom, ale aj reálnom svete s dopadom na ich vlastné vzťahy s okolím. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý vznikol pôvodne za účelom upriamenia pozornosti dospelých na problémy detí, nezabudnime našim deťom a vnúčatám venovať svoj čas a rozprávať sa s nimi s kým trávia na internete svoj čas a ako sa po navštívení online priestoru cítia,“ povedal digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast Ivan Štefanec.

Viac..  Ivan Štefanec: Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

Európska ľudová strana obhájila víťazstvo vo voľbách do Európskeho parlamentu na celoeurópskej úrovni. Svoj počet …

Consent choices