sudnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Súd EÚ rozhodol o slovenskom spore o vylúčení uchádzača z verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vo štvrtok v právnom spore týkajúcom sa Slovenska rozhodol, že uchádzač, ktorý bol nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu straty príležitosti. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Súdna inštitúcia z Luxemburgu pripomenula, že v roku 2013 Slovenský futbalový zväz vylúčil združenie, ktorého členom bola spoločnosť INGSTEEL, z verejného obstarávania na stavebné práce na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 16 futbalových štadiónov. Toto združenie bolo vylúčené z dôvodu nesplnenia požiadaviek oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania týkajúcich sa najmä jeho finančného a ekonomického postavenia. Po podaní návrhu na začatie predsúdneho konania v tejto veci na Súdny dvor EÚ slovenský Najvyšší súd toto vylúčenie zrušil.

Medzitým bolo predmetné verejné obstarávanie ukončené uzavretím rámcovej dohody s jediným zostávajúcim uchádzačom. Za týchto podmienok spoločnosť INGSTEEL podala na Okresný súd Bratislava II žalobu o náhradu škody, ktorá jej bola údajne spôsobená z dôvodu vylúčenia uvedeného združenia z verejného obstarávania.

Okresný súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či smernica o postupoch preskúmavania v rámci verejného obstarávania bráni slovenskej vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, aby uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania získal náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní.

Súdny dvor skonštatoval, že smernica EÚ od členských štátov vyžaduje, aby priznali náhradu škody osobám, ktoré boli poškodené porušením práva Únie v oblasti verejného obstarávania. V prípade, že nebolo uvedené rozlišovanie jednotlivých kategórií ujmy, sa smernica vzťahuje na všetky druhy ujmy spôsobenej týmto osobám, vrátane takej, ktorá vyplýva zo straty príležitosti zúčastniť sa na verejnom obstarávaní.

Viac..  Európske športové hviezdy povzbudzujú občanov, aby hlasovali v eurovoľbách

V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ pripomenul, že hoci ujma môže vyplývať z nezískania verejnej zákazky ako takej a môže sa prejavovať ako ušlý zisk, je tiež možné, že uchádzačovi, ktorý bol nezákonne vylúčený, bola spôsobená iná ujma, ktorá zodpovedá strate príležitosti zúčastniť sa na predmetnom verejnom obstarávaní s cieľom získať túto zákazku.

V dôsledku toho smernica EÚ bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré zo zásady vylučujú možnosť, aby uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania získal náhradu škody spôsobenej stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

Súdny dvor EÚ neprijíma rozsudky vo vnútroštátnych sporoch. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ, pričom týmto rozhodnutím sú viazané aj ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Švajčiarsky parlament zamietol rozhodnutie európskeho súdu o klíme

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu hlasovaním zamietla rozhodnutie, ktoré Švajčiarsku nariaďuje, aby robilo viac …

Consent choices