komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia predložila spoločný plán plnenia paktu o migrácii a azyle

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že po dosiahnutí historickej dohody o pakte o migrácii a azyle, začala pracovať na tom, aby veľký a zložitý súbor legislatívnych aktov bol pretavený do reality v nasledujúcich dvoch rokoch. Informuje o tom spravodajca TASR.

Spoločný plán plnenia paktu o migrácii a azyle, ktorý v stredu prijala EK, stanovuje kľúčové míľniky pre všetky členské štáty na zavedenie právnych a operačných spôsobilostí na úspešné začatie uplatňovania právnych predpisov do polovice roku 2026. Agentúry EÚ budú počas celého tohto procesu poskytovať členským štátom operačnú aj cielenú podporu.

Spoločný plán poskytuje vzor pre národné plány, ktoré majú členské štáty prijať do konca tohto roka. Plán EK zoskupuje právnu, technickú a operačnú prácu do 10 stavebných prvkov, ktoré sú prepojené a musia sa vykonávať súbežne. Ide o spoločný migračný a azylový informačný systém (Eurodac); nový systém riadenia migrácie na vonkajších hraniciach EÚ; zabezpečenie primeranej životnej úrovne žiadateľov o azyl v závislosti od ich potrieb; spravodlivé, efektívne a konvergentné konania o azyle; efektívne a spravodlivé konania v oblasti návratovej politiky; spravodlivý a efektívny systém pre zabezpečenie fungovania nových pravidiel zodpovednosti a zamedzenie sekundárnych pohybov migrantov; zabezpečenie fungujúcej solidarity pre krajiny vystavené najväčším migračným tlakom; pripravenosť a plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí; nové záruky pre žiadateľov o azyl a zraniteľné osoby a nakoniec presídľovanie, začlenenie a integrácia migrantov.

Viac..  Lídri EÚ: Cesta Gruzínska do eurobloku bola de facto pozastavená

Komisia zdôraznila, že členské štáty musia zintenzívniť úsilie pri presídľovaní, začleňovaní a integrácii migrantov, aby bolo možné hovoriť o úspešnej migračnej a azylovej politike. Podľa eurokomisie pakt o migrácii a azyle, navrhnutý v septembri 2020, odráža komplexný prístup EÚ k riadeniu migrácie zameraný na celú migračnú trasu. Komisia spolu s členskými štátmi uplatňuje dvojúrovňový prístup, ktorý dopĺňa legislatívnu prácu na úrovni Únie s operačnými činnosťami. To zahŕňa najmä činnosti na vonkajšom rozmere migrácie prostredníctvom úsilia o komplexné partnerstvá s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov. Komisia považuje za nevyhnutné zintenzívňovať tieto aktivity v troch kľúčových oblastiach: boj proti prevádzačstvu migrantov, účinná návratová politika a readmisie, reintegrácia utečencov a zaistenie legálnych ciest pre migrantov.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Europarlament schválil nový pakt EÚ o migrácii a azyle

Európsky parlament dnes prijal desať legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky dohodnutej …

Consent choices