zamestnanci, firma
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Takmer 63 % firiem je pripravených reportovať podľa novej smernice EÚ

Takmer 63 % spoločností je presvedčených, že budú pripravené zverejňovať správy v súlade s požiadavkami novej smernice Európskej únie (EÚ) týkajúcej sa vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Vyplýva to z globálneho prieskumu, ktorý v apríli a máji 2024 zrealizovala spoločnosť PwC medzi 547 najvyššími riadiacimi pracovníkmi firiem a skúsenými odborníkmi z viacerých oblastí pôsobiacimi vo vyše 30 krajinách a regiónoch.

V rámci prvej vlny spoločností, ktoré sú povinné vypracovať a zverejniť prvú správu už za rok 2024, však podľa prieskumu vedúci pracovníci uvádzajú, že pri plnení s tým súvisiacich povinností je pre nich veľkou prekážkou dostupnosť a kvalita dát (59 %), komplikovanosť hodnotového reťazca (57 %) a nedostatočná kapacita personálu (50 %).

Spoločnosti, ktorým ostáva na prípravu a zverejnenie príslušnej správy viac než šesť mesiacov, sú pritom ešte vo väčšej miere (72 %) presvedčené, že svoje nové povinnosti zvládnu. Zatiaľ však len menej než polovica z nich dokončila najdôležitejšie prípravné aktivity, akými sú napr. potvrdenie alternatív vykazovania (39 %), posúdenie dvojitej významnosti (38 %) či potvrdenie dostupnosti údajov (20 %). Viac než tri štvrtiny (76 %) firiem sa podľa prieskumu nazdávajú, že CSRD už teraz núti alebo bude v blízkej budúcnosti nútiť členov vedenia spoločností, aby pri prijímaní rozhodnutí vo väčšej miere prihliadali na otázky udržateľnosti.

Viac..  BMW žiada od EK, aby pre v Číne vyrábané elektrické Mini platili nižšie clá

Respondenti sa domnievajú, že CSRD bude pre ich spoločnosť veľkým prínosom, pretože prispeje k zodpovednejšiemu správaniu voči životnému prostrediu (51 %), užšej spolupráci so zainteresovanými stranami (49 %) a zmierňovaniu rizík (48 %). „Podľa našich skúseností väčšina spoločností pristupuje k implementácii CSRD ako ku komplexnej úlohe naprieč funkciami vo firme. Na implementáciu CSRD je potrebné veľké úsilie zástupcov viacerých oddelení pod záštitou vrcholového manažmentu spoločnosti, v rámci ktorého by ústrednú úlohu mali zohrávať finanční riaditelia a riaditelia informačných technológií. Tí by mali podporovať vedúcich pracovníkov pre udržateľnosť. Respondenti prieskumu v priemere uvádzajú, že v súčasnosti je alebo bude zapojených do ich implementačného úsilia osem obchodných funkcií a oddelení vrátane udržateľnosti, financií, prevádzky, obstarávania, IT a práva,“ dodala k prieskumu Erika Vitálošová z PwC Slovensko.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Štátna pomoc firmám v EÚ v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur

Štátna pomoc pre spoločnosti v Európskej únii (EÚ) v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur, …

Consent choices