energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union

EÚ otvorila prvú Európsku solárnu akadémiu, má riešiť aj nedostatok pracovných síl

Európska komisia (EK) v piatok spustila takzvanú Európsku solárnu akadémiu, prvú zo série akadémií Európskej únie (EÚ), ktoré sa majú zriadiť v rámci zákona o emisne neutrálnom priemysle. Komisia v správe pre médiá pripomenula, že úlohou akadémií pôsobiacich v rámci zákona o emisne neutrálnom priemysle je rozvíjať vzdelávací obsah a programy spolu s týmto odvetvím priemyslu s cieľom zabezpečiť dostatočné zručnosti a pracovnú silu v celom hodnotovom reťazci. Odhaduje sa, že len v odvetví výroby fotovoltiky bude do roku 2030 potrebných približne 66.000 kvalifikovaných pracovníkov, aby EÚ splnila svoje ambiciózne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečila konkurencieschopnosť priemyslu.

Solárna akadémia má v nasledujúcich troch rokoch vyškoliť 100.000 pracovníkov v hodnotovom reťazci fotovoltiky s cieľom riešiť súčasný nedostatok pracovnej sily a zručností. Založená bola na úspešnom modeli Európskej akadémie batérií, ktorá bola spustená v roku 2022 pre hodnotový reťazec batérií. Solárna akadémia takisto vyvinie vzdelávacie certifikáty na potvrdenie zručností, ktoré ľudia získali v rámci kurzov odbornej prípravy, čím sa zároveň posilní mobilita pracovnej sily v rámci jednotného trhu. Zavádzanie vzdelávacích programov sa uskutočňuje prostredníctvom zmlúv s miestnymi partnermi – môžu to byť podniky, univerzity alebo iní poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy.

Viac..  20 rokov EURES na Slovensku: 21-tisíc pracovných ponúk a 75 búrz práce

Komisia podporila spustenie Európskej solárnej akadémie sumou deväť miliónov eur. Projekt bude realizovať Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) prostredníctvom svojho znalostného a inovačného spoločenstva EIT InnoEnergy. Podľa revidovanej smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie má Únia za cieľ získať 43,5-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 s ambíciou dosiahnuť 45-percentnú úroveň. Komisia v máji 2022 prijala stratégiu EÚ v oblasti slnečnej energie, ktorej cieľom je dosiahnuť viac ako 320 gigawattov (GW) fotovoltickej kapacity do roku 2025 a takmer 600 GW do roku 2030.

(TASR)

O mam

Consent choices