Miroslav Hajnos

Analyst of EU, politics, education and ICT. Adviser for EU of president of TUC in Slovakia. Journalist of European Dialogue and EU News.

Miroslav Hajnoš: Bude CETA schválená všetkými národnými parlamentmi?

Kolégium eurokomisárov oficiálne predložilo Rade EÚ návrh na podpísanie a uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, známej pod názvom CETA – komplexná hospodárska a obchodná dohoda. Európske inštitúcie chcú zrýchliť podpísanie a predbežné vykonávanie dohody, aby sa očakávané prínosy dostavili bez zbytočného odkladu. Komisia sa preto rozhodla …

Viac ... »

Bolo by členstvo v EÚ prínosom pre región západného Balkánu?

Mirosloav HAJNOS

V roku 2012 Európska únia dostala veľmi významné ocenenie a to Nobelovú cenu za mier. Viac ako 60 rokov projekt EÚ prináša do Európy mier. Je veľmi dôležité, aby sme zjednotili celú Európu a západný Balkán je dôležitý krok k tomu. Projekt EÚ ako “Projekt nádeje!” pre obyvateľov Balkánu. V …

Viac ... »
Consent choices