Mirosloav HAJNOS
Miroslav Hajnoš, odborník na EÚ. PHOTO: archív MH.

Bolo by členstvo v EÚ prínosom pre región západného Balkánu?

V roku 2012 Európska únia dostala veľmi významné ocenenie a to Nobelovú cenu za mier. Viac ako 60 rokov projekt EÚ prináša do Európy mier. Je veľmi dôležité, aby sme zjednotili celú Európu a západný Balkán je dôležitý krok k tomu.

Projekt EÚ ako “Projekt nádeje!” pre obyvateľov Balkánu. V dôsledku násilných konfliktov, ktoré poznačili nedávnu históriu regiónu Západného Balkánu, EÚ pokladá za svoju dôležitú prioritu podporovať rozvoj mieru, stability, prosperity a slobody v krajinách západného Balkánu. Je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli aj na druhú stranu, či vôbec občania chcú byť členmi Európskej Únie. Treba zdôrazniť, že pripojenie západného Balkánu do EÚ nie je len politický aspekt alebo priorita vlád sústredených na zahraničnú politiku, ale je to aj významná priorita ľudí, ktorí žijú na Balkáne, pretože žiadna iná politická iniciatíva nezískala tak veľa podpory u občanov. Pre väčšinu ľudí byť členom EÚ, znamená mať slobodu a poznávanie sa navzájom.

V poslednej dobe projekt EÚ prináša veľa výziev, ktoré ovplyvňujú rozširovanie  EÚ, ako je ekonomická kríza a kríza dôvery medzi krajinami EÚ a Gréckom po víkendových voľbách, avšak tieto výzvy by nemali byť prekážkou rozširovania, budovania mieru a solidarity vo všetkých krajinách Európy. Je samozrejmé, že ľudia na Balkáne sú si vedomí, že projekt EÚ prináša aj veľa negatívnych prvkov, ale veria, že byť členom EÚ môže priniesť viac pozitívnych aspektov a pomôže vyriešiť mnohé problémy, ktoré momentálne prežívajú krajiny západného Balkánu.

Jedným z problémov je aj problematika Kosova, jej vyriešenie a uznanie nezávislosti tejto krajiny všetkými členmi  EÚ a aby sme nezopakovali  tú istú chybu ako s Cyprusom.

Európska Únia preto vytvorila Stabilizačný a asociačný proces, ktorý ma podporiť domáce reformné procesy, aby spĺňali politické a ekonomické kritériá a tým sa stali adekvátnymi a vyhovujúcimi krajinami pre plné členstvo v Európskej Únii. Z dlhodobého hľadiska SAP krajinám ponúka vyhliadku na úplnú integráciu do štruktúr EÚ.

Samozrejme, celý proces bude dlhá cesta nie len pre krajiny západného Balkánu, ale aj pre celú EÚ. Západný Balkán musí vyvinúť viac úsilia v oblasti práv menšín, návratu utečencov, reformy súdnictva, regionálnej spolupráce a boja proti korupcii,“ ale verím, že pomocou EÚ to dokážu.

Musíme si však uvedomiť, že predchádzajúca generácia založila projekt EÚ a pomohla k rozvoju mieru, demokracií a ľudským právam. Musíme v tom pokračovať a i v čase krízy chápať projekt EÚ ako projekt solidarity.

Pre väčšinu ľudí “byť členom EÚ” znamená mať slobodu a možnosť poznávať sa navzájom. Vo všeobecnosti sa tvrdí, že projekt EÚ pomôže spoločným charakteristikám ľudí žijúcich v regióne oveľa viac ako tým žijúcich v izolácii. V tejto súvislosti by som si dovolil citovať macedónskeho ambasádora vo Viedni: „Bez Balkánu neexistuje žiadna EÚ v pravom slova zmysle“.

Aktuálny a dlhodobo nepriaznivý vývoj situácie na Ukrajine predstavuje priamu bezpečnostnú hrozbu pre celý európsky región a preto sa domnievam, že by mohol byť akýmsi hnacím motorom pre obe strany v súvislosti s integráciou Západného Balkánu do EÚ, ktorá by s určitosťou zabezpečila väčšiu stabilitu celého regiónu.

 

O Miroslav Hajnos

Analyst of EU, politics, education and ICT. Adviser for EU of president of TUC in Slovakia. Journalist of European Dialogue and EU News.

Odporúčame pozrieť

M. Wlachovský: Treba vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko alternatívu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 13. septembra 2023 na konferencii …

Consent choices