Táňa Krauszová

Prepracujeme sa k „obojpohlavnej rase“, alebo zvíťazia stereotypy?

Prepracujeme sa k „obojpohlavnej rase“, alebo zvíťazia stereotypy? Čo je pozitívna diskriminácia? V novembri 2013 na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu Európsky parlament (EP) schválil kvóty pre ženy. Správu o tom priniesla tlačová agentúra TASR: „Väčšinou hlasov prijali uznesenie o kvótach pre ženy, keď za tento návrh hlasovalo 459 zákonodarcov, 148 z prítomných poslancov …

Viac ... »

Sloboda slova po roku 1948, ústava bola v rozpore s praxou

Po roku 1948, kedy bol prijatý ústavný zákon, v ktorom bola sloboda prejavu a tlače zaručovaná tým, že: „Každý môže v medziach zákona prejavovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo akýmkoľvek spôsobom. Výkon tohto práva nemôže byť nikomu na ujmu“ Toľko citácia. Ústava z roku 1948 slobodu tlače zaručovala a nebolo povolené tlač …

Viac ... »

Sloboda tlače po roku 1945

Ústavné a iné právne normy sa v povojnovom období vrátili k schváleným normám Československého štátu, ktoré boli v platnosti do 29. septembra 1938. Tlačový zákon nestihol prejsť zmenami a platil zákonný článok z roku 1914. Prijatý bol len jeden zákon v roku 1947, ktorý upravoval postavenie redaktorov a pojednával aj o Zväze novinárov.       Publikácie …

Viac ... »
Consent choices