Sloboda tlače po roku 1945

mysliac na slobodu
Ilustračné foto. PHOTO: Flickr.

Ústavné a iné právne normy sa v povojnovom období vrátili k schváleným normám Československého štátu, ktoré boli v platnosti do 29. septembra 1938. Tlačový zákon nestihol prejsť zmenami a platil zákonný článok z roku 1914. Prijatý bol len jeden zákon v roku 1947, ktorý upravoval postavenie redaktorov a pojednával aj o Zväze novinárov.

 

 

 

Publikácie z tohto obdobia popierajú, ale aj  jasne poukazujú na tichú cenzúru. Citlivými témami  v tomto povojnovom období boli odsuny Nemcov, socializmus a komunizmus ako ideológie a postavenie Sovietskeho zväzu vo vzťahu k Československu.

V roku 1945 prestal platiť zákon o slobodnom zakladaní periodickej tlače, čo v praxi znamenalo, že tlač mohli vydávať len politické strany a organizácie združené v Národnom fronte.

Národný front Čechov a Slovákov alebo často len pod názvom Národný front bolo v rokoch 1945 – 1990 združenie politických strán a neskôr aj spoločenských organizácií v Česko-Slovensku. Pôvodne vznikol s cieľom prevziať riadenie štátu  po skončení druhej svetovej vojny. Slobodu tlače výrazne obmedzovalo aj prideľovanie papiera ako nedostatkovej suroviny.

O Táňa Krauszová

Odporúčame pozrieť

STefanec

Ivan Štefanec: Slovensko potrebuje vládu, ktorá podporí našu konkurencieschopnosť

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (EPP) reaguje na správu …

Consent choices