PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Je manažment a komunikatívnosť tvojou silnou stránkou? Potom si nenechaj ujsť túto ponuku!

EIPA- Európsky inštitút verejnej správy so sídlom v Maastrichte  podporuje Európsku úniu a jej členské štáty cez služby úradníkov v EÚ inštitúciách. Svoj tím plánuje rozšíriť o nového vedúceho oddelenia európskej politiky, ktorý by mal vypracovať nový obchod v rámci spoločnosti a navrhnúť finančne schopné (učebné) výrobky. Okrem toho by mal …

Viac ... »

Si dobrý v jazykoch? Využi túto pracovnú ponuku!

Európsky patentový úrad (EPO) – je druhou najväčšou verejnou inštitúciou v Európe. Zabezpečuje preklady a tlmočenie v troch úradných jazykoch, zachováva sofistikovanú terminologickú databázu a edituje texty. Vo svojich štruktúrach zamestnáva viac ako 7 000 zamestnancov a teraz hľadá do svojich radov možno práve teba! Hlavná náplň práce Preklady mnohých …

Viac ... »

Hľadá sa administratívny pracovník s pôsobiskom na Malte

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) posilňuje praktickú spoluprácu členských štátov Európskej únie (EÚ) v oblasti azylov, takisto posilňuje vykonávanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a podporuje členské štáty, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku. Konkrétne sa EASO  zameriava na tri hlavné úlohy: Podpora praktickej spolupráce medzi členskými štátmi …

Viac ... »

CEPE hľadá uchádzačov s dobrými organizačnými a komunikačnými schopnosťami

CEPE je Európska asociácia, ktorá sa zaoberá priemyselnou oblasťou náterových hmôt aj tlačiarenských farieb. Svoj tím chce posilniť o politického manažéra, ktorý bude pomáhať pri vytváraní a udržiavaní  vnútorných vzťahov EÚ inštitúcií. Úlohy: Budovanie vnútorných vzťahov s partnerskými inštitúciami a organizáciami; kontrolovanie CEPE pozícií v spoločnosti; vytváranie nových plánov, projektov a webových stránok+ …

Viac ... »

Zaujíma ťa cestovný ruch, doprava a príroda? Potom spoločnosť Transport and Environment hľadá práve teba!

Transport and Environment je jednou zo spoločností, ktorá sa zaoberá sektorom prírody a dopravy ovplyvňujúc kvalitu ovzdušia a klímy. Snaží sa zmeniť spôsob, akým sa prepravuje tovar či ako cestujú ľudia, no ich najväčšou víziou je zlepšenie technológií, cien uhlíka i prehodnotenie využitia klímy. Aktuálne hľadá kandidátov, ktorí sú schopní riešiť technické …

Viac ... »

Vyznáš sa v IT oblasti a vieš sa dohovoriť anglickým alebo francúzskym jazykom? V tom prípade nezmeškaj túto šancu!

Notárska rada Európskej únie (CNUE) sídliaca v Bruseli zastupuje európske inštitúcie v rokovaniach a aktuálne hľadá projektového manažéra na vytváranie nových plánov a realizáciu projektov. Popis práce: Realizácia ENN projektov z prevádzkového grantu, ktorý je financovaný Európskou komisiou; monitorovanie zmien v jednotlivých rozpočtoch; príprava priebežných a záverečných správ o vývoji projektov …

Viac ... »

Ovládaš plynulo nemecký a anglický jazyk? Vyznáš sa v práve? Táto ponuka je pre Teba!

Enhesa ponúka ďalšiu skvelú pracovnú príležitosť. Ako jednotka na trhu sa zameriava na problematiku životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Disponuje neuveriteľnou dynamikou a rýchlo sa vyvíja v oblasti advokátskeho poradenstva. Teraz hľadá mladý právnický talent, ktorý má motiváciu sa vzdelávať a nabrať nové skúsenosti. Jeho náplňou práce bude: skúmanie právnej …

Viac ... »

Si komunikatívny a máš kladný vzťah k poľnohospodárstvu? Potom si pošli CV do Belgickej spoločnosti!

Spoločnosť Fertilizers Europe, ktorá má sídlo v Bruseli zastupuje záujmy európskeho priemyslu v oblasti hnojív. Zaoberá sa otázkami spojenými s poľnohospodárstvom, životným prostredím, technológiami, hospodárstvom a obchodom, ako aj podporou svojich členov v organizácii. V súčasnej dobe hľadá kandidátov na pozíciu Communication Manager, ktorí budú rozvíjať kreatívne projekty vo verejných záležitostiach EÚ. Náplň …

Viac ... »

Máš skúsenosti s politickým výskumom? Potom Belgická organizácia Lumos hľadá práve teba!

Medzinárodná organizácia Lumos podporuje krajiny v starostlivosti o deti na čo využíva ochranné systémy v zdravotníctve i školstve. V súčasnosti chce rozšíriť svoj tím o pracovníka vo výskumnej a právnickej oblasti. V čom bude spočívať práca? Poskytovanie právnickej pomoci v rámci projektov zameraných na komunitný život Európy, kontrolovanie vykonávania EÚ záväzkov …

Viac ... »

Inštitút pre európsku environmentálnu politiku hľadá aktívnych uchádzačov, ktorí majú okrem vzdelania aj cítenie s prírodou

Institute for European Enviromental Policy zaoberajúca sa programom biodiverzity hľadá skúsených kandidátov s dobrou znalosťou v politickej oblasti i anglického jazyka, no najmä s prírodným cítením. Na voľné miesto sa môžu uchádzači hlásiť do Bruselskej alebo ako externý pracovník do Londýnskej pobočky. Koho hľadáme? Kto je schopný pracovať samostatne, vie riadiť …

Viac ... »

Baví ťa veda a výskum? Pracuj pre ICSU!

Medzinárodná rada pre vedu (ICSU) hľadá vedeckého pracovníka na dobu 5 mesiacov. ICSU je mimovládna vedecká organizácia s globálnym členstvom. Medzi členov patrí 122 národných vedeckých inštitúcií (väčšinou národné akadémie vied), 31 medzinárodných vedeckých odborov a 23 medzinárodných vedeckých asociácii. Ich aktivity sú zamerané na medzinárodnú spoluprácu, univerzálnu vedu a podobne. Ak …

Viac ... »

Chceš pracovať ako vedúci politického sektora vo Veľkej Británii? Potom nezmeškaj túto príležitosť!

Britská spoločnosť ICO (Office Information Commissioner) je nezávislým orgánom,ktorý háji práva ľudí vo verejnom záujme, chráni osobné údaje jednotlivcov, vzdeláva organizácie a dohliada na právne predpisy, ktoré sú v súlade s EÚ normami. Aktuálne hľadá vedúceho politického sektora, ktorý bude dohliadať na politické špecifiká spoločnosti. O úlohe: Poskytovanie politických správ pre médiá, ktoré pomôžu …

Viac ... »

Európska environmentálna spoločnosť hľadá aktívnych administrátorov, ktorí majú dobré organizačné schopnosti

Európska environmentálna spoločnosť (EBB) so sídlom v Bruseli v súčasnosti ponúka voľné pracovné miesto na administratívneho konzultanta. Náplň práce sa bude skladať z: Poskytovania dôležitých informácií pre médiá a mesačných správ o dianí v spoločnosti; kontrolovania faktúr a zhromažďovania dokumentov; pomoci pri vykazovaní rozpočtových dokladov ; administratívnych a organizačných úloh. Požadované skúsenosti: …

Viac ... »

ERRIN hľadá riaditeľa, ktorý má skúsenosti z výskumom regionálnych oblastí

Bruselská nezisková organizácia ERRIN prispieva k formovaniu výskumnej a inovačnej politiky pre regióny i mestá a zároveň zodpovedá za výskum hospodárskych a sociálnych vecí cez ekosystémové projekty. Aktuálne hľadá nového riaditeľa, ktorý bude riadiť pobočku v Bruseli. Znalosti potrebné na post riaditeľa: Dobré skúsenosti z európskeho výskumu a inovačnej politiky ich …

Viac ... »

Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky hľadá stážistu

Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)je medzinárodná organizácia so sídlom vo Viedni, ktorá hľadá vhodných kandidátov na trojmesačnú stáž. EMM4 Euromed migration IV (EMM4) je program financovaný Európskou úniou, ktorý si kladie za cieľ realizovať komplexný a spoločný prístup k posilneniu účinného dialógu a spolupráce v oblasti migrácie, mobility a …

Viac ... »

Imponuje ti právo a ochrana vlastníctva? V tom prípade INTA hľadá práve teba!

INTA- medzinárodná asociácia, ktorá zoskupuje spoločenstvo vlastníkov ochranných známok a odborníkov sa zameriava na ich podporu za účelom ochrany spotrebiteľa. Bruselská organizácia sa snaží posilniť svoje rady o poradcu v oblasti politiky, práva i ekonómie. Vybraný uchádzač bude pomáhať s: poskytovaním odpovedí na podstatné politické otázky, ktoré sú dôležité pre združenia …

Viac ... »

Máš skúsenosti s riadením podujatí a dobrú znalosť anglického a francúzskeho jazyka? Potom si pošli CV na stáž do Bruselskej spoločnosti!

Organizácia QED so sídlom v Bruseli sa špecializuje na správu verejných udalostí v EÚ, kde rieši oblasť zákazkových akcií a ponúka služby event managementu podľa potrieb klientov. Aktuálne hľadá stážistu, ktorý bude úzko spolupracovať s odborníkmi v oblasti životného prostredia. Platená prax sa začne koncom apríla a potrvá do októbra 2017. …

Viac ... »

Vyznáš sa v oblasti financií? Potom je táto ponuka práve teba!

Carbon Market Watch v Bruseli hľadá motivovaných uchádzačov, ktorá by pomohli zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu kampaní súvisiacich s tvorbou cien uhlíka, leteckej a námornej dopravy či riadenia klímy. Ponúkneme počiatočný kontrakt na 10 mesiacov. Úlohy a zodpovednosti: zabezpečovanie partnerských vzťahov s inými firmami; koordinovanie a pripravovanie žiadostí na získanie grantov; …

Viac ... »

ISCU hľadá kandidáta, ktorý pozná cenu zdravého životného prostredia a vyzná sa v sociálnych médiách

Medzinárodná rada pre vedu (ICSU) hľadá na čiastočný úväzok správcu sociálnych médií alebo web editora po dobu 6 mesiacov. ISCU zastrešuje 122 národných vedeckých inštitúcií, 31 medzinárodných vedeckých zväzov a 23 medzinárodných vedeckých asociácií. Zameriavajú sa najmä na medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu. Uchádzač o túto pozíciu bude mať na starosti celkový …

Viac ... »

Máš chuť cestovať po svete za účelom riešenia hospodárskych a politických problematík? V tom prípade nezmeškaj túto príležitosť!

CEP – Centrum pre európsku politiku EUROPEUM v Nemecku  analyzuje tvorbu politických sietí z hospodárskeho a právneho hľadiska a aktuálne hľadá do svojho tímu analytika, ktorý bude pracovať na problémoch v oblasti regulácie finančných trhov i digitálneho hospodárstva.   Kvalifikačné zručnosti: vysokoškolský  titul v odboroch ekonómia alebo právo; znalosť tvorby politiky v  EÚ; …

Viac ... »
Consent choices