Značký archívu: administratíva

Podporujúca Európa: na ceste k modernej a efektívnej verejnej správe

Komisia prijala nové oznámenie o posilnení európskeho administratívneho priestoru[1] (ComPAct), v ktorom sa navrhujú konkrétne opatrenia na pomoc orgánom verejnej správy, aby napĺňali potreby ľudí a podnikov v celej Európe. ComPAct je vôbec prvým komplexným súborom opatrení Komisie na podporu modernizácie vnútroštátnych správnych orgánov a na posilnenie ich cezhraničnej spolupráce tak, aby mohli …

Viac ... »

Komisia navrhuje jednoduchšie pravidlá pre obchodné spoločnosti

Timmermans, Jourova

Európska komisia navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, ktoré by mali spoločnostiam uľahčiť zlučovanie, delenie alebo sťahovanie sa v rámci jednotného trhu. Novými pravidlami sa takisto zabezpečí ochrana práv zamestnancov a zabráni sa zneužívaniu daňového systému. Tieto pravidlá podporia potenciál rastu európskych spoločností pomocou digitalizácie procesu zakladania a …

Viac ... »

Tri hlavné zložky predsedníctva Európskeho parlamentu – čo sú zač?

Európsky parlament

Predsedníctvo, znie to ako televízny seriál alebo ako písací stôl. V skutočnosti ide o tím ľudí v rámci Európskeho parlamentu. Tvorí ho predseda Európskeho parlamentu, jeho alebo jej 14 podpredsedov a kvestori. Predsedníctvo vykonáva dôležité finančné, organizačné a administratívne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa členov EP a vnútornej organizácie parlamentu. Predseda reprezentuje parlament v rámci EÚ, ale …

Viac ... »
Consent choices