Značký archívu: audiovizuálne médiá

Kreatívna Európa: Komisia vyhlasuje prvé výzvy na predkladanie návrhov

socialne media

Komisia uverejnila prvé tri výzvy na predkladanie návrhov v rámci podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa na rok 2022, na ktorý je v tomto roku z fondov EÚ k dispozícii 226 miliónov EUR. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť oživenie audiovizuálneho priemyslu a posilniť jeho konkurencieschopnosť v Európe i na celom svete. Ďalšie výzvy …

Viac ... »
Consent choices