socialne media
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Kreatívna Európa: Komisia vyhlasuje prvé výzvy na predkladanie návrhov

Komisia uverejnila prvé tri výzvy na predkladanie návrhov v rámci podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa na rok 2022, na ktorý je v tomto roku z fondov EÚ k dispozícii 226 miliónov EUR. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť oživenie audiovizuálneho priemyslu a posilniť jeho konkurencieschopnosť v Európe i na celom svete. Ďalšie výzvy sa uverejnia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal: „V roku 2022 zintenzívnime podporu európskych kultúrnych a kreatívnych odvetví, ktoré výrazne zasiahla kríza COVID-19. Dnes oznamujeme prvú z dlhej série možností financovania, aby sme tento kľúčový sektor skutočne podporili, a to počas procesu oživenia aj po ňom. Kreatívna Európa bude prostredníctvom digitálnych technológií investovať do inovácií a do nových druhov obsahu, od špičkových televíznych seriálov až po virtuálnu realitu.“

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa sa prispôsobil výzvam a príležitostiam, ktoré priniesol vývoj na audiovizuálnych trhoch. Tento rok predstavil tri nové výzvy na predkladanie návrhov v oblasti: rozvoja videohier a imerzného obsahu, sietí európskych festivalov a programu MEDIA 360° prispôsobených na podporu existujúcich odvetví, nových talentov a trhov, ako aj na podporu spolupráce medzi rôznymi sektormi.

Okrem týchto úvodných výziev, ktoré pokrýva suma 41 miliónov EUR poskytovaná v rámci podprogramu MEDIA, bola dnes uverejnená aj výzva zameraná na mediálnu gramotnosť v medzisektorovom podprograme, na ktorú je z fondov EÚ určených 2,4 milióna EUR. V rámci troch oblastí programu Kreatívna Európa sa na portáli Komisie pre financovanie a verejné súťaže uverejní niekoľko ďalších výziev.

Rozpočet programu Kreatívna Európa na rok 2022 tvorí 385,6 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o približne 30 %.

Viac..  Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže EÚ riešiť jej hlavné výzvy

Súvislosti

Program Kreatívna Európa pozostáva od roku 2021 z troch oblastí: podprogram MEDIA poskytuje podporu audiovizuálnemu sektoru, podprogram Kultúra pokrýva všetky ostatné oblasti kultúrnych a kreatívnych odvetví a medzisektorový podprogram poskytuje príležitosti na medzisektorovú spoluprácu a pre sektor spravodajských médií. V rámci nového viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 sa na tento program vyčlenila bezprecedentná suma vo výške 2,2 miliardy EUR. Stal sa tak z neho najlepšie financovaný program zameraný na podporu kultúrneho a kreatívneho odvetvia na úrovni EÚ.

Program Kreatívna Európa je plne zosúladený s akčným plánom pre európsku demokraciu a akčným plánom pre médiá a audiovizuálny sektor prijatými v decembri 2020. Program podporuje slobodu médií, pluralitu a mediálnu gramotnosť, ako sa uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu, a pokračovať v úsilí akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor o podporu obnovy a transformácie mediálnych a audiovizuálnych sektorov.

Pokiaľ ide o otázky súvisiace s programom a pomoc pri spolupráci s organizáciami v iných krajinách, v každej zúčastnenej krajine sú zriadené informačné kancelárie programu Kreatívna Európa.

O mam

Odporúčame pozrieť

kniha

Výzva Kreatívna Európa: 5 miliónov eur na podporu literárnych prekladov a propagácie kníh

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024 v rámci programu Kreatívna Európa. Iniciatíva …

Consent choices