Značký archívu: bezdrôtové zariadenia

Komisia zvyšuje bezpečnosť bezdrôtových zariadení a produktov

Wifi

Komisia prijala opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti bezdrôtových zariadení na európskom trhu. Keďže v našom každodennom živote sú čoraz prítomnejšie mobilné telefóny, inteligentné hodinky, zariadenia na sledovanie fyzickej kondície a bezdrôtové hračky, zvyšuje sa aj riziko kybernetických hrozieb pre spotrebiteľov. Vďaka delegovanému aktu k smernici o rádiových zariadeniach by mali byť …

Viac ... »
Consent choices