Wifi
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zvyšuje bezpečnosť bezdrôtových zariadení a produktov

Komisia prijala opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti bezdrôtových zariadení na európskom trhu. Keďže v našom každodennom živote sú čoraz prítomnejšie mobilné telefóny, inteligentné hodinky, zariadenia na sledovanie fyzickej kondície a bezdrôtové hračky, zvyšuje sa aj riziko kybernetických hrozieb pre spotrebiteľov. Vďaka delegovanému aktu k smernici o rádiových zariadeniach by mali byť všetky bezdrôtové zariadenia určené na predaj na trhu EÚ bezpečné. V akte sa stanovujú nové právne požiadavky na záruky kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú musieť výrobcovia zohľadniť pri navrhovaní a výrobe príslušných výrobkov. Takisto umožní chrániť súkromie občanov a ich osobné údaje, predchádzať rizikám peňažných podvodov a zabezpečiť lepšiu odolnosť našich komunikačných sietí.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová povedala: „Prepojené výrobky musia byť bezpečné. Ako ináč sa na ne môžeme v pracovnej alebo súkromnej komunikácii spoľahnúť? Preto pracujeme na to, aby bola z kybernetickej bezpečnosti elektronických zariadení právna povinnosť.”

Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh, sa vyjadril takto: „Kybernetické hrozby sa rýchlo menia; sú čoraz zložitejšie a prispôsobivejšie. Dnes zavádzame požiadavky, ktoré v zhode s našimi digitálnymi ambíciami v Európe výrazne zlepšia bezpečnosť širokej škály produktov a posilnia našu odolnosť voči kybernetickým hrozbám. Ide o významný krok smerom k vytvoreniu komplexného súboru spoločných európskych noriem pre kybernetickú bezpečnosť výrobkov (vrátane pripojených predmetov) a služieb, ktoré sa dostanú na náš trh.“

Navrhnuté opatrenia sa budú vzťahovať na bezdrôtové zariadenia, ako sú mobilné telefóny, tablety a iné produkty schopné komunikovať cez internet; hračky a zariadenia určené na starostlivosť o deti, napríklad elektronické pestúnky; a celý rad prenosných zariadení, ako sú inteligentné hodinky alebo zariadenia na sledovanie fyzickej kondície.

Nové opatrenia pomôžu:

  • zlepšiť sieťovú odolnosť: Bezdrôtové zariadenia a výrobky budú musieť mať funkcie, ktoré umožnia predísť poškodeniu komunikačných sietí a zabrániť tomu, aby sa zariadenie použilo na narušenie webového sídla alebo iných služieb.
  • zlepšiť ochranu súkromia spotrebiteľov: Bezdrôtové zariadenia a produkty budú musieť mať funkcie, ktoré zaručia ochranu osobných údajov. V centre pozornosti týchto právnych predpisov bude ochrana práv detí. Výrobcovia budú musieť prijať nové opatrenia napríklad na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prenosu.
  • znížiť riziko peňažných podvodov: Bezdrôtové zariadenia a výrobky budú musieť mať funkcie, ktoré umožnia minimalizovať riziko podvodu pri elektronických platbách. Napríklad budú musieť zabezpečiť lepšie overenie totožnosti používateľa, aby sa zabránilo podvodným platbám.
Viac..  Ceny plynu v Európe môžu byť na budúce leto o 20 % nižšie, ako sa očakáva

Na doplnenie delegovaného aktu sa prijme akt o kybernetickej odolnosti, ktorý nedávno oznámila predsedníčka von der Leyenová v prejave o stave Únie a ktorý sa zameria na pokrytie viacerých výrobkov vo všetkých fázach ich životného cyklu. Dnešný návrh spolu s aktom o kybernetickej bezpečnosti nadväzujú na opatrenia ohlásené v stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ z decembra 2020.

Ďalšie kroky

Delegovaný akt nadobudne účinnosť po dvojmesačnej kontrolnej lehote, ak Rada a Parlament nevznesú žiadne námietky. Po nadobudnutí účinnosti budú mať výrobcovia 30-mesačné prechodné obdobie, kým začnú plniť nové právne požiadavky. Výrobnému odvetviu sa tak poskytne dostatok času na prispôsobenie príslušných výrobkov skôr, ako sa začnú uplatňovať nové požiadavky – pravdepodobne od polovice roka 2024.

Komisia podporí výrobcov v dodržiavaní nových požiadaviek aj tým, že požiada európske normalizačné organizácie, aby vypracovali príslušné normy. Výrobcovia si budú môcť zvoliť, že preukážu zhodu svojich výrobkov tým, že ich dajú posúdiť príslušným notifikovaným subjektom.

Súvislosti

Bezdrôtové zariadenia sa stali významnou súčasťou života občanov. Takéto zariadenia majú prístup k našim osobným informáciám a využívajú komunikačné siete. Pandémia COVID-19 dramaticky zvýšila používanie rádiových zariadení na pracovné aj súkromné účely.

V posledných rokoch sa v štúdiách Komisie a rôznych vnútroštátnych orgánov zistilo, že rastie počet bezdrôtových zariadení, s ktorými sú spojené kyberneticko-bezpečnostné riziká. Uvedené štúdie napríklad poukázali na riziko súvisiace s hračkami, ktoré špehujú, čo deti robia a o čom sa rozprávajú; na nešifrované osobné údaje uložené v našich zariadeniach vrátane údajov súvisiacich s platbami, ku ktorým je možný ľahký prístup; a dokonca na zariadenia, ktoré môžu zneužiť sieťové zdroje tak, že znížia ich funkčnosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Bezpečnejší online priestor predovšetkým pre deti

Od dnešného dňa musia veľké online platformy uviesť do praxe povinnosti, ktoré im ukladá európsky …

Consent choices