Značký archívu: bezemisný priemysel

Priemyselný plán v kontexte Zelenej dohody: európsky bezemisný priemysel

emisie, znecistenie ovzdusia

Komisia predložila priemyselný plán v kontexte Zelenej dohody, ktorý má posilniť konkurencieschopnosť európskeho bezemisného priemyslu a podporiť rýchly prechod ku klimatickej neutralite. Cieľom tohto plánu je vytvoriť priaznivejšie prostredie pre rozširovanie výrobných kapacít EÚ v oblasti bezemisných technológií a výrobkov v záujme plnenia ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy. Plán …

Viac ... »
Consent choices