Značký archívu: biotechnológie

Komisia prijíma opatrenia na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ

Komisia navrhla súbor cielených opatrení na podporu biotechnológie a biovýroby v EÚ. V oznámení s názvom Budovanie budúcnosti v prírode sa identifikujú výzvy a prekážky a navrhuje sa ich riešenie v súlade s oznámením o dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ. Pokrok v oblasti vied o živej prírode podporovaný digitalizáciou a umelou inteligenciou a potenciál riešení založených na biológii …

Viac ... »
Consent choices