Značký archívu: boj proti násiliu

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

nasilie

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia. Európsky parlament v stredu prijal vôbec prvé pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, a to 522 hlasmi za, 27 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. V …

Viac ... »
Consent choices