Značký archívu: čistička

Komisia víta predbežnú dohodu o efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto revidovanou smernicou sa podstatne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd. Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe. …

Viac ... »
Consent choices