Značký archívu: dočasné útočisko

Vojna na Ukrajine: Rada EÚ nerozhodla o skončení poskytovania dočasnej ochrany

Slovenská republika po začatí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom veľkého množstva osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom do krajín EÚ, ako jedna z prvých európskych štátov začala s poskytovaním  dočasného útočiska, a to na základe uznesenia vlády SR č. 144 zo dňa 28. februára 2022. Následne, uznesením vlády SR č. 185 …

Viac ... »
Consent choices