Utečenci z Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - EC

Vojna na Ukrajine: Rada EÚ nerozhodla o skončení poskytovania dočasnej ochrany

Slovenská republika po začatí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom veľkého množstva osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom do krajín EÚ, ako jedna z prvých európskych štátov začala s poskytovaním  dočasného útočiska, a to na základe uznesenia vlády SR č. 144 zo dňa 28. februára 2022Následne, uznesením vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 sa zjednotilo   poskytovanie dočasného útočiska, vrátane jeho časového rámca, s poskytovaním dočasnej ochrany podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022.

Keďže vojnový stav na území Ukrajiny aj naďalej trvá, poskytovanie dočasného útočiska má svoje opodstatnenie. Rada EÚ nerozhodla o skončení poskytovania dočasnej ochrany, to znamená, že poskytovanie takejto ochrany sa automaticky predlžuje o šesť mesiacov, najviac však o jeden rok. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson už v októbri 2022 oznámila, že smernica o dočasnej ochrane bude aktivovaná minimálne do marca 2024, Slovensko tak nebude výnimkou,” uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec.

Doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovensko si zaslúži európsku cestu

Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov. Aktualizovať si ho však v prípade záujmu môžu prostredníctvom elektronických služieb MV SR na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/overenie-platnosti/

Status dočasného útočiska odídencom umožňuje pracovať na území Slovenska, študovať na strednej a vysokej škole, pre deti aj zapojenie sa do povinnej školskej dochádzky, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k ubytovaniu, nárok na dávku v hmotnej núdzi a súvisiace finančné benefity,“ vysvetlil Ján Orlovský, riaditeľ migračného úradu MV SR.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nigel Farage: Rusko bolo k vojne na Ukrajine vyprovokované

Britský politik Nigel Farage vyhlásil, že EÚ a NATO „vyprovokovali“ ruskú inváziu na Ukrajine tým, …

Consent choices