Značký archívu: dodávka plynu

Komisia prišla s návrhmi v boji proti vysokým cenám energií, aj na zaistenie bezpečnosti dodávok

Komisia

Komisia navrhuje nové núdzové nariadenie s cieľom riešiť vysoké ceny plynu v EÚ a zabezpečiť bezpečnosť dodávok počas tejto zimy. Uskutoční sa to prostredníctvom spoločného nákupu plynu, mechanizmov na obmedzenie cien na plynovej burze TTF, nových opatrení týkajúcich sa transparentného využívania infraštruktúry a solidarity medzi členskými štátmi a nepretržitého úsilia …

Viac ... »
Consent choices