Značký archívu: Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi

Dohovor o ochrane zvierat CITES. Konečne sa k nemu pripojil aj Brusel

Európska únia sa v súčasnosti stala 181.zmluvnou stranou, ktorá sa pripojila k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES). Tento dohovor sa vzťahuje na viac ako 35 tisíc druhov zvierat a rastlín. Jeho cieľom je zabrániť ilegálnemu obchodovaniu, ktorý bude viesť k udržaniu týchto druhov. Útvary Európskej komisie začali prípravné práce na tomto akčnom pláne …

Viac ... »
Consent choices