Dohovor o ochrane zvierat CITES. Konečne sa k nemu pripojil aj Brusel

Európska únia sa v súčasnosti stala 181.zmluvnou stranou, ktorá sa pripojila k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES). Tento dohovor sa vzťahuje na viac ako 35 tisíc druhov zvierat a rastlín. Jeho cieľom je zabrániť ilegálnemu obchodovaniu, ktorý bude viesť k udržaniu týchto druhov.

Útvary Európskej komisie začali prípravné práce na tomto akčnom pláne ešte v roku 2014 prostredníctvom verejnej konzultácie. Základným cieľom dohovoru je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi, ale aj rastlinami neohrozoval ich prežitie.

Táto forma obchodovania dosiahla v posledných rokoch obrovských rozmerov a stala sa významným zdrojom financovania nadnárodného organizovaného zločinu. Po obchode s drogami, zbraňami a s ľuďmi, je obchod s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov štvrtým najväčším ilegálnym obchodom na svete.

Európsky komisár pre životné prostredie, rybolov a námorné záležitosti Karmenu Vella sa k dohovoru vyjadril: Drogy, zbrane, obchodovanie s ľuďmi a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi používa rovnaké ilegálne siete. Spojenie dohovoru CITES je veľkým krokom v príprave nášho akčného plánu, ktorý má zintenzívniť boj proti obchodu  s týmito živočíchmi. CITES ponúka najlepšiu odpoveď medzinárodného spoločenstva v boji proti obchodujúcim zločincom  a ich nezákonným obchodom.“

Spoluprácu s CITES proti tomuto druhu organizovaného zločinu avizovali aj medzinárodné organizácie ako Interpol či Úrad OSN proti drogám a kriminalite. Medzi právomoci CITES patrí aj využívanie sankcií v prípade, že zmluvné strany opakovane nesplnia svoje záväzky. Ochrana sa nevzťahuje iba na exotické druhy zvierat, ale aj na európske druhy ako medvede, vlci či rysy.  

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

O vik

Odporúčame pozrieť

osn

EÚ na 78. zasadaní Valného zhromaždenia OSN: globálne opatrenia a solidarita

Delegácia Európskej komisie na vysokej úrovni sa budúci týždeň v New Yorku zúčastní na 78. …

Consent choices