Značký archívu: dopady pandémie

Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť európskych prostriedkov

Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z celkovej presunutej sumy 1,105 mld. eur z nezazmluvnených zdrojov operačných programov bolo na boj s pandémiou koronavírusu do polovice decembra minulého roka vyčerpaných takmer 800 mil. eur, teda 72 % z alokácie. Podľa Ministerstvo …

Viac ... »
Consent choices