Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť európskych prostriedkov

Na zmiernenie vplyvov koronakrízy ide aj značná časť financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z celkovej presunutej sumy 1,105 mld. eur z nezazmluvnených zdrojov operačných programov bolo na boj s pandémiou koronavírusu do polovice decembra minulého roka vyčerpaných takmer 800 mil. eur, teda 72 % z alokácie.

Podľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) tieto európske prostriedky sú určené na podporu zdravotníctva, školstva, zamestnanosti, ako aj rozvoj regiónov. Ide o pôvodne nevyužité peniaze z operačných programov Ľudské zdroje, Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program a Kvalita životného prostredia.

Na podporu udržania zamestnanosti (kurzarbeit) je zo zdrojov Európskej únie vyčlenených vyše 410 mil. eur, na podporu zdravotníckeho systému 204 mil. eur, na pomoc pre mikro, malé a stredné podniky 330 mil. eur, pre zložky integrovaného záchranného systému 51 mil. eur a na iné opatrenia na zmiernenie vplyvov pandémie 109 mil. eur. Cez výzvy pre zdravotníctvo na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania ochorenia COVID-19 získalo 51 projektov pomoc v celkovej výške takmer 79 mil. eur. Za tieto peniaze sa nakúpilo napríklad 1,7 mil. vakcinačných dávok, 439 pľúcnych ventilátorov či sanitky.

Viac..  Čerpanie eurofondov pre Slovensko sa zvýšilo o viac ako miliardu - najlepší je program IROP

Z celkovej alokácie 1,105 mld. eur bolo k 30. novembru 2021 vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,236 mld. eur (111,88 %), zazmluvnených 1,207 mld. eur (109,24 %) a vyčerpaných 628,27 mil. eur (56,85 %). V novembri kontrahovanie vzrástlo o 39,34 mil. eur (o 3,56 percentuálnych bodov) a čerpanie sa zvýšilo o 11,66 mil. eur (1,06 p. b.).

Ministerstvo investícií v spolupráci s ministerstvom financií po rokovaniach s jednotlivými rezortmi pripravilo Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronovírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorý vláda schválila 28. apríla 2020.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

MIRRI pridáva regiónom z eurofondov vyše 200 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na …

Consent choices