Značký archívu: dosladzovanie vína

Slovenskí vinári stále čakajú na výnimku od Európskej komisie, bez nej nemôžu vyrábať víno

Európske predpisy prijaté pri vstupe do EÚ bránia vinárom dosladzovať mušt. Slovensko, spolu s ďalšími postihnutými členskými štátmi požiadalo o výnimku. Súčasný právny rámec je nastavený tak, že vinári môžu obohacovať mušt cukrom v ekvivalente 0,5 % alkoholového objemu. V prípade, že nastanú nepriaznivé klimatické podmienky, ako sa stalo v tomto roku, je možné požiadať …

Viac ... »
Consent choices