Slovenskí vinári stále čakajú na výnimku od Európskej komisie, bez nej nemôžu vyrábať víno

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európske predpisy prijaté pri vstupe do EÚ bránia vinárom dosladzovať mušt. Slovensko, spolu s ďalšími postihnutými členskými štátmi požiadalo o výnimku.

Súčasný právny rámec je nastavený tak, že vinári môžu obohacovať mušt cukrom v ekvivalente 0,5 % alkoholového objemu. V prípade, že nastanú nepriaznivé klimatické podmienky, ako sa stalo v tomto roku, je možné požiadať o výnimku, ktorú musí schváliť Európska komisia.

Prvé signály od vinárov dostala Komisia už koncom augusta. Viacerí vinári považujú túto sezónu za katastrofálnu. Slovensko požiadalo o výnimku 10. septembra, Česká republika 17. septembra a posledné žiadosti boli doručené 3. októbra. Dokopy požiadalo o výnimku 12 členských krajín, vrátane Belgicka, Bulharska, Francúzska, Chorvátska či Talianska.

Očakáva sa, že Komisia by mohla predstaviť návrh naradenia v priebehu mesiaca, to znamená, že začiatkom novembra by mal byť návrh na stole. Pri rozhodovaní sa vyžaduje štandardný legislatívny proces, ktorý vytvára vyššie nároky na rozhodovanie.

Jaroslava Kaňuchová-Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku si myslí, že by bolo vhodné vrátiť sa k pôvodným hodnotám dosladzovania, a to 2,5 % objemu, čím by Slovensko nemuselo o výnimku žiadať.

„Slovensko predpokladá pokles úrody o 15 % na približne 310 000 hl. Z dôvodu nadmerných zrážok, je cukornatosť nižšia o 1-4 °NM, je potrebná takáto výnimka. Očakávam čo do kvality hrozna priemerný ročník pre biele vína, výnimočný ročník pre ružové vína a pre červené to výrazne závisí od lokality. Bude na samotných vinároch aby z priemernej kvality vyrobili výborné vína,“ povedala.

O vik

Consent choices