Značký archívu: ekosystémy

Európsky parlament prijal zákon o obnove 20 % pevninských a morských oblastí EÚ

more

Podľa nového zákona musí EÚ do roku 2030 obnoviť aspoň 20 % svojich pevninských a morských oblastí a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu. Cieľom právneho predpisu o obnove prírody, na ktorom sa Parlament dohodol s členskými štátmi, je obnoviť degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôcť splniť …

Viac ... »

EK chce obnoviť poškodené ekosystémy a ozdraviť prírodu v celej Európe

priroda

Európska komisia prijala návrh na obnovu poškodených ekosystémov a na ozdravenie prírody v celej Európe. Ide o vôbec prvé právne predpisy, ktoré sa výslovne zameriavajú na obnovu európskej prírody, na obnovu 80 % európskych biotopov, ktoré sú v zlom stave, a na navrátenie prírody do všetkých ekosystémov. Podľa tohto návrhu právneho predpisu o obnove prírody …

Viac ... »
Consent choices