Značký archívu: elektronický register

Nové pravidlá pre konkurzné konania oživia hospodárstvo

Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní, ktoré súvisia s novými pravidlami o konkurznom konaní pre celú EÚ. Európsky parlament tak bude môcť posunúť znenie pravidiel do druhého čítania v máji alebo júni 2015. Cieľom nových pravidiel je predovšetkým zefektívniť cezhraničné konkurzné konania v prospech dlžníkov aj veriteľov. Podnikatelia by tak mali dostať druhú šancu a postaviť …

Viac ... »
Consent choices