Dzintars Rasnačs. PHOTO: © European Union 2015

Nové pravidlá pre konkurzné konania oživia hospodárstvo

Dzintars Rasnačs. PHOTO: © European Union 2015
Dzintars Rasnačs. PHOTO: © European Union 2015

Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní, ktoré súvisia s novými pravidlami o konkurznom konaní pre celú EÚ. Európsky parlament tak bude môcť posunúť znenie pravidiel do druhého čítania v máji alebo júni 2015.

Cieľom nových pravidiel je predovšetkým zefektívniť cezhraničné konkurzné konania v prospech dlžníkov aj veriteľov. Podnikatelia by tak mali dostať druhú šancu a postaviť svoje podniky na nohy. Tiež sa zosúladí so súčasným nariadením o konkurznom konaní s vývojom vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa tohto konania, ktoré nadobudli účinnosť ešte v roku 2002.

Údaje Európskej komisie hovoria, že každý rok majú tieto konania vplyv približne na 200 tisíc podnikov, výsledkom čoho je ohrozených 1,7 milióna pracovných miest. Minister Rasnačs, lotyšský minister spravodlivosti a predseda Rady povedal: Týmto nariadením sa vytvára zlepšený režim EÚ pre konkurzné konanie, ktorého cieľom nie je len lepšie chrániť záujmy veriteľov, ale aj zabezpečiť regulačný rámec. Domnievam sa, že toto nové nariadenie je určite krok správnym smerom, pretože sa ním stanovujú účinnejšie pravidlá cezhraničných konkurzných konaní, ktoré pomôžu dosiahnuť jednu zo súčasných priorít – posilniť rast v Európe.“

Nové pravidlá sa vzťahujú aj na konania, ktoré umožňujú reštruktulizáciu dlžníka v štádiu, keď existuje len pravdepodobnosť platobnej neschopnosti, ale aj na konania, ktoré dlžníkovi ponechávajú čiastočnú alebo plnú kontrolu nad jeho aktívami. V neposlednom rade sa vzťahujú na konania, ktorými sa stanovuje vyrovnanie alebo zmena obsahu záväzkov spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Viac..  Srbsko nesplnilo svoj záväzok slobodných a spravodlivých volieb, tvrdia europoslanci

Od členských štátov sa očakáva,  aby pri cezhraničných konkurzných konaniach uverejňovali príslušné informácie vo verejne dostupnom elektronickom registri. Zlepší sa informovanosť veriteľov aj príslušných súdov, a zabráni sa súbežným konkurzným konaniam. Registre jednotlivých štátov budú prepojené prostredníctvom portálu elektronickej justície, predovšetkým kvôli zjednodušeniu prístupu.

O vik

Odporúčame pozrieť

Lotyšsko vidí za osviežením európskeho súdnictva rast ekonomiky

Podľa lotyšského ministra spravodlivosti, Drintarsa Rasnačsa, sa bude reformovať európska spravodlivosť. Takto chce docieliť rast …

Consent choices