Značký archívu: emisné normy

EK víta dohodu o cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a autobusov

nakladiak

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode, ktorou sa posilnia emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030. V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, …

Viac ... »
Consent choices