nakladiak
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK víta dohodu o cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a autobusov

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode, ktorou sa posilnia emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030. V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, aby tento segment odvetvia cestnej dopravy prispel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k ambíciám EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050.

Ambiciózne ciele a širší rozsah pôsobnosti

Dnešnou dohodou sa stanovujú ciele zníženia emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá o 45 % do roku 2030 – 2034, o 65 % do roku 2035 – 2039 a o 90 % od roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 2019. Rozsah pôsobnosti nariadenia sa rozširuje a tieto normy sa teraz budú od roku 2035 uplatňovať na takmer všetky nákladné vozidlá (vrátane profesionálnych vozidiel, ako sú nákladné automobily, sklápače alebo miešačky betónu), mestské autobusy, diaľkové autobusy a prípojné vozidlá.  Ciele zníženia špecifických emisií sú stanovené aj pre prípojné vozidlá (7,5 %) a návesy (10 %) od roku 2030.

S cieľom urýchliť prechod na verejnú dopravu s nulovými emisiami v celej Európe musia nové mestské autobusy od roku 2030 znížiť emisie o 90 %. Všetky nové mestské autobusy budú musieť mať do roku 2035 nulové emisie.

V rámci predbežnej dohody Komisia preskúma účinnosť a vplyv nariadenia do roku 2027. Toto preskúmanie sa bude týkať rozšírenia rozsahu pôsobnosti na malé nákladné vozidlá, metodiky registrácie ťažkých úžitkových vozidiel výlučne využívajúcich palivá neutrálne z hľadiska CO2 v súlade s právnymi predpismi EÚ a cieľmi klimatickej neutrality, úlohy uhlíkového korekčného faktora pri prechode na ťažké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami a metodiky určovania emisií CO2 počas celého životného cyklu nových ťažkých úžitkových vozidiel.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Dnešná dohoda vysiela ďalší jasný signál výrobcom, prevádzkovateľom dopravy a používateľom s cieľom nasmerovať investície do inovačných technológií s nulovými emisiami a podporiť zavádzanie nabíjacej a čerpacej infraštruktúry.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť. Po dokončení tohto postupu sa nové právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku Únie a nadobudnú účinnosť.

Súvislosti

Komisia vo februári 2023 predložila návrh nariadenia s cieľom stanoviť normyCO2 pre ťažké úžitkové vozidlá od roku 2030 s cieľom pomôcť dosiahnuť cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a znížiť dopyt po dovážaných fosílnych palivách. Ťažké úžitkové vozidlá sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík o budúcnosti nízkoemisných autobusoch a nákladných áut. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices