Značký archívu: flašíková-beňová

M. Flašíková Beňová: Zvyšovanie bezpečnosti nemôže viesť k ešte väčšiemu obťažovaniu cestujúcich na letiskách

benova

Jednou z tém tohto týždňového tzv. mini plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) budú aj nové opatrenia, ktoré by mal obsahovať pripravovaný balík v oblasti leteckej prepravy. Ich cieľom by malo byť zlepšenie fungovania jednotného trhu leteckej prepravy v Európe. „Ten by sa mohol prípadne rozšíriť aj do niektorých ďalších krajín. Dôležité pri liberalizácii …

Viac ... »

Flašíková Beňová: Dostupné informácie o súčasnej podobe TTIP by mi bránili hlasovať za

benova

Po náhlom zrušení rokovania o správe k Transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu (TTIP), ktoré sa nečakane odohralo minulý mesiac, sa táto dôležitá téma presúva na dnešný deň tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP). Správa v sebe obsahuje súbor odporúčaní adresovaných Európskej komisii, ktoré by mali reagovať na pretrvávajúcu kritiku a nespokojnosť so súčasným stavom prípravy …

Viac ... »

M. Flašíková Beňová: Spotrebitelia pri platbe kartou ušetria peniaze

Monika Flašíková Beňová

Súčasné rozdiely vo výške výmenných poplatkov za platby kreditnou alebo debetnou kartou v jednotlivých členských krajinách Európskej únie (EÚ) idú v neprospech maloobchodníkov, a najmä spotrebiteľov. Rozvoj internetového obchodu a využívanie tzv. smartfónov s rozličnými platobnými aplikáciami viedli k výraznému rozmachu na trhu s platobnými službami. Odstránenie existujúcich obmedzení a harmonizácia pravidiel v rámci EÚ usporia peniaze spotrebiteľom a povedú …

Viac ... »

Olympiáda ľudských práv má svojho víťaza, slovenskí europoslanci poúčali študentov

europoslanci

V Modre – Harmónii sa uskutočnilo celoštátne kolo ďalšieho, už XVI. ročníka Olympiády ľudských práv. Súťaž je určená žiakom stredných škôl, ktorí postupujú zo školských a krajských kôl až do celoslovenského finále. Informačná kancelára Európskeho parlamentu na SR v rámci tejto súťaže organizovala aj podujatie pre prvovoličov s titulom React (Reaguj). Cieľom bolo …

Viac ... »
Consent choices