Značký archívu: fluórovaný plyn

Znižovanie emisií z fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

klima

Europarlament v utorok schválil nové pravidlá na minimalizáciu emisií zo silných skleníkových plynov v súlade s cieľmi EÚ a globálnymi klimatickými cieľmi. Poslanci 457 hlasmi za, 92 proti a 32 sa zdržalo hlasovania, schválili dohodu s Radou o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov. V znení sa predpokladá úplné ukončenie používania fluórovaných …

Viac ... »
Consent choices