Značký archívu: GLB

Spoznali by ste ich na prvý pohľad? Nespoznali! LGBTI sú rovnakí ako my všetci

Anti-LGBT.svg

Lebo sú takí istí ako my všetci. Ľudia so svojimi radosťami aj starosťami. Nie všetci však zdieľame tento názor. Gay, lesba, bisexuál, transsexuál. Podľa prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) sa denne stretávajú s extrémnymi reakciami a predsudkami. Skratky LGBT, GLBT, LGB a GLB sú v angličtine prvýkrát doložené …

Viac ... »
Consent choices