Značký archívu: hlukové mapy

Komisia vyzýva Slovensko a Česko, aby prijali opatrenia týkajúce sa environmentálneho hluku

zeleznica

Komisia vyzýva Slovensko a Českú republiku, aby vypracovali strategické hlukové mapy a akčné plány, ako sa vyžaduje v smernici o hluku. Environmentálny hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami, je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu.  V smernici o hluku …

Viac ... »
Consent choices