zeleznica
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva Slovensko a Česko, aby prijali opatrenia týkajúce sa environmentálneho hluku

Komisia vyzýva Slovensko a Českú republiku, aby vypracovali strategické hlukové mapy a akčné plány, ako sa vyžaduje v smernici o hluku. Environmentálny hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami, je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu. 

V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pozdĺž hlavných železničných tratí a ciest alebo väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu v apríli 2016, v ktorej ho žiadala, aby splnilo hlavné požiadavky smernice o hluku. Keďže však doposiaľ neboli prijaté strategické hlukové mapy v prípade 445 väčších cestných úsekov a akčné plány v prípade 2 aglomerácií, 462 väčších cestných úsekov a všetkých 16 väčších železničných úsekov, Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Slovensko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia Slovensko zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

Viac..  Nový írsky premiér chce na summite EÚ apelovať na uznanie palestínskeho štátu

Česká republika ešte stále musí prijať viacero hlukových máp a všetky akčné plány týkajúce sa hluku v prípade aglomerácií, väčších ciest, železničných tratí a letísk. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. České orgány majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices