Značký archívu: hospodárske záležitosti

Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o najambicióznejšej a najkomplexnejšej reforme rámca v oblasti správy hospodárskych záležitostí v EÚ od čias hospodárskej a finančnej krízy. Komisia predložila svoje návrhy reformy v apríli 2023. Hlavným cieľom tohto rámca je posilniť udržateľnosť dlhovej služby členských štátov a podporiť udržateľný a inkluzívny rast vo …

Viac ... »
Consent choices