Značký archívu: hotel

Antitrustová politika: Komisia si posvietila na postupy v hotelovom ubytovaní

komisia

Európska komisia uverejnila výsledky externej štúdie trhu o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v EÚ. Štúdia sa realizovala v roku 2021 a vzťahuje sa na roky 2017 až 2021. Zamerala sa na reprezentatívnu vzorku šiestich členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Poľsko, Španielsko a Švédsko). Jej cieľom bolo: získať aktuálne informácie o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v nadväznosti na podobné …

Viac ... »
Consent choices